Hoppa till innehåll

Hemservice

Hemservice innebär att material från biblioteket körs hem till kunden. Tjänsten kan användas av rörelsehindrade Borgåbor som på grund av skada, sjukdom eller hög ålder har svårt att ta sig till biblioteket.

Antalet kunder som biblioteket kan ge hemservice till är begränsat.

Fråga mer:

Virpi Vilkki

Biblioteksfuntionär, Hemservice

Specialbibliotek

Har du eller någon av dina närstående svårt att läsa pappersböcker? Behöver du eller någon av dina närstående material på ett språk som inte finns i Helle-bibliotekens utbud? Specialbibliotekens tjänster är kostnadsfria.

Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Tillgänglighetsbiblioteket Celias böcker får användas av alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande. Du kan ansluta dig till Celias avgiftsfria talbokstjänst på biblioteket. För närvarande omfattar sortimentet cirka 45 000 olika talböcker, som man kan lyssna på direkt på webben. På Celias hemsida kan du läsa mer om de tjänster som erbjuds.

Kontakta ditt eget bibliotek för att få användarkoder och mer information.

Flerspråkiga biblioteket

Flerspråkiga bibliotekets samlingar omfattar material för vuxna, unga och barn på ungefär 80 olika språk. Merparten av Flerspråkiga bibliotekets material är böcker, men i samlingarna finns även musik, filmer och tidskrifter.

Biblioteket finns i Böle i Helsingfors, men Flerspråkiga bibliotekets samlingar kan lånas från hela Finland. Du kan be ditt eget bibliotek beställa det du vill låna.

Ryskspråkiga biblioteket

Är du intresserad av ryskspråkig kultur och litteratur? Från Ryskspråkiga biblioteket kan du kostnadsfritt fjärrlåna böcker, filmer och ljudböcker.

Ryskspråkiga biblioteket ligger i Sellobiblioteket i Esbo.

Teckenspråkiga biblioteket

Det teckenspråkiga bibliotekets material består av videoinspelningar, och av material som hör ihop med videorna. Videorna är antingen producerade av Finlands Dövas Förbund eller så har Finlands Dövas Förbund användarrätt till dem. En del av videorna finns på nätet, fritt till allas förfogande.

InfoFinland – Finland på ditt eget språk

InfoFinland är en flerspråkig webbplats som sammanställer viktig information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. I InfoFinland finns samma texter på 12 olika språk.

I InfoFinland finns pålitlig information om flytten till Finland, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid. Här finns också utförlig information om biblioteken och hur man använder dem.