Hoppa till innehåll

Specialsimkortet är ett årskort (93,50 euro/år), som berättigar till simning en gång per dag i Borgå simhall under dess öppettider.

Kortet är ikraft ett (1) år efter det datum som kortet köpts. Specialsimkortet kan inte betalas med rekreationssedlar.
Kortet är personligt och är avsett för borgåbor. Avgiften returneras inte och simhallens års-servicetid avdras inte heller.

Specialsimkortet beviljas endast till personer som uppfyller de krav som ställts för beviljande av kortet. För att lösa ut bör man kunna identifiera sig samt ett fotografi.

Köp av specialsimkort

För att köpa kortet bör man kunna identifiera sig samt ha ett fotografi samt FPA-kortet med sig. Simkortet kan köpas från Servicekontoret Kompassen på nedannämnda grunder:

 • astma FPA-kort kod 203
 • diabetes FPA-kort kod 103
 • muskelsjukdom FPA-kort kod 108
 • psykiatriska sjukdomar FPA-kort kod 112 eller 188
 • MS FPA-kort kod eller 303
 • Parkinson-sjukdom FPA-kort kod 110
 • reuma FPA-kort kod 202
 • kranskärlssjukdom FPA-kort kod 206
 • hjärtsvikt FPA-kort kod 201
 • synskadekort
 • EU:s handikappkort (fr.o.m. 1.1.2022)