Hoppa till innehåll

Egnahemstomter

Mervi Fors

Lantmäteriingenjör

Leevi Valkeavirta

Markanvändningsingenjör

Våningshus- och radhustomter

Stadens markanskaffning

Leevi Valkeavirta

Markanvändningsingenjör

Antti Tölli

Markanvändningsexpert

Överlåtelse av arrenderätt och fakturering av tomtarrende

Johanna Kääriäinen

Byråsekreterare

Förnyande av arrendeavtal

Mervi Fors

Lantmäteriingenjör

Uppgifter om jordmånen

Filip Nyholm

Lantmäteriingenjör

Markanskaffning och överlåtelse

Besöksadress: Krämaregatan 7 B, 4 vån.