Hoppa till innehåll

Egnahemstomter

Leevi Valkeavirta

Markanvändningsingenjör

Våningshus- och radhustomter

Pekka Söyrilä

Stf. Biträdande stadsdirektör

Företagstomter

Pekka Söyrilä

Stf. Biträdande stadsdirektör

Stadens markanskaffning

Leevi Valkeavirta

Markanvändningsingenjör

Överlåtelse av arrenderätt och fakturering av tomtarrende

Johanna Kääriäinen

Tomtsekreterare

Jennifer Lindholm

Tomtsekreterare

Förnyande av arrendeavtal

Uppgifter om jordmånen

Filip Nyholm

Lantmäteriingenjör

Markanskaffning och överlåtelse

Postadress: PB 23, 06101 Borgå

Besöksadress vid överenskomna möten: Krämaregatan 7 B, 4 vån.