Hoppa till innehåll

Egnahemstomter

Mervi Fors

Lantmäteriingenjör

Våningshus- och radhustomter

Stadens markanskaffning

Antti Tölli

Markanvändningsexpert

Överlåtelse av arrenderätt och fakturering av tomtarrende

Johanna Kääriäinen

Byråsekreterare

Förnyande av arrendeavtal

Elina Toikkanen

Lantmäteriingenjör

Uppgifter om jordmånen

Filip Nyholm

Lantmäteriingenjör

Markanskaffning och överlåtelse

Besöksadress: Krämaregatan 7 B, 4 vån.