Gå till innehåll

Borgå stads lediga egnahemshustomter som säljs till fast pris kan ansökas fortlöpande. Tomterna överlåts i den ordning ansökningarna kommer in. Ansökningar som kommer in nu under sommaren behandlas i augusti.

Reserverade tomter blir ibland lediga igen. Fastpristomter som blivit lediga läggs upp till ansökan på måndagar. De lediganslagna tomternas adresser publiceras nästa gång vecka 32, om tomtreserveringar har annullerats.

Lediga egnahemstomter på kartan

Lediga egnahemstomter i grönt. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Nya tomter 2022

Nya tomter kommer till salu nästa gång 24.10 – 14.11.2022. Då kan man ansöka om 42 egnahemstomter från detaljplaneområdet Haikostranden II.

Beteckningar för våningstal för egnahemshus

I detaljplanerna finns det olika beteckningar gällande våningstal. Beteckningen för våningstal bestämmer hur många våningar en byggnad som byggs på tomten får ha. Även tomtens utformning påverkar hurdant hus man får bygga på tomten. Om tomten är en sluttningstomt, ska man bygga ett sluttningshus på tomten. När huset planeras ska man sträva efter att huset passar in i omgivningen.

Kontaktuppgifter, ansökan om egnahemstomt

Mervi Fors

Lantmäteriingenjör

Karin Kolis

Markanvändningsingenjör

Beställ nyhetsbrev för inflyttare

Drömmer du om att flytta till Borgå eller är du intresserad av nya bostadsområden?