Hoppa till innehåll

Våningstal 1/2kIu1/2 delvis understruket, Västra Haiko

På tomten får byggas:

 • Hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.
 • Hus med en fullständig övre våning och en partiell nedre våning.
 • Hus med två våningar, av vilka den nedre är delvis “infälld i sluttningen”. I den del av huset som är infälld i sluttningen får bostadslokalernas areal vara högst hälften av den övre våningens areal.
 • Om tomten sluttar, får där byggas ett hus i en våning som terrasserats enligt backens form.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet ½kIu½, där ½kI är understreckad. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av ytan i byggnadens största våning som får användas i källarvåningen som utrymme som inräknas i våningsytan. Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan. Det understreckade talet anger den byggnadshöjd som ovillkorligen skall användas.

Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet är 1/2kIu1/2, var 1/2kI är understruket. I våningstalet är I det romerska numret ett. Den andra på fyra exempelhus på hur många våningar man får bygga om våningstalet i detaljplanen är delvis understruket 1/2kIu1/2.
Våningstalsbeteckningen 1/2kIu1/2, var 1/2kI är understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal 1/2kIu1/2, Västra Haiko

På tomten får byggas:

 • Om tomten sluttar ska man bygga ett sluttningshus på tomten, ett sluttningshus kan vara:
  • Ett hus i en våning som terrasserats enligt backens form.
  • hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.
  • hus med en fullständig övre våning och en partiell nedre våning.
  • hus med två våningar, av vilka den nedre är delvis “infälld i sluttningen”. I den del av huset som är infälld i sluttningen får bostadslokalernas areal vara högst hälften av den övre våningens areal.
  • hus med två och en halv våningar, av vilka den nedersta är delvis “infälld i sluttningen” och den översta våningen är en halv våning. I den del av huset som är infälld i sluttningen får bostadslokalernas areal vara högst hälften av den övre våningens areal.
 • Hus i en våning.
 • Hus i en och en halv våning.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet ½kIu½. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i källarvåningen för utrymme som inräknas i våningsytan. Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan.

Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet är 1/2kIu1/2, var 1/2kI är understruket. I våningstalet är I det romerska numret ett. Den andra på fyra exempelhus på hur många våningar man får bygga om våningstalet i detaljplanen är delvis understruket 1/2kIu1/2.
Våningstalsbeteckningen 1/2kIu1/2 i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal II understruket, Västra Haiko

På tomten får byggas:

 • Hus i två våningar.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet II understruket. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. En understreckad romersk siffra anger det våningstal som ovillkorligen skall användas.

Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet är II understruket. I våningstalet är II det romerska numret två. Den andra på ett exempelhus på hur många våningar man får bygga om våningstalet i detaljplanen är understruket II.
Våningstalsbeteckningen II understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal IIu1/2, Västra Haiko

Så länge huset passar in i omgivningen, får man bygga:

 • Om tomten sluttar ska man bygga ett sluttningshus på tomten, ett sluttningshus kan vara:
  • Ett hus i en våning som terrasserats enligt backens form.
  • Hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.
  • Hus med en fullständig övre våning och en partiell nedre våning.
  • Hus med två våningar, av vilka den nedre är delvis “infälld i sluttningen”. I den del av huset som är infälld i sluttningen får det inte finnas lokaler som räknas som bostadslokaler.
  • Hus med två och en halv våningar, av vilka den nedersta är delvis “infälld i sluttningen” och den översta våningen är en halv våning. I den del av huset som är infälld i sluttningen får det inte finnas lokaler som räknas som bostadslokaler.
 • Hus i en våning.
 • Hus i en och en halv våning.
 • Hus i två våningar.
 • Hus i två och en halv våning.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet IIu½. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan.

Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet är IIu1/2. I våningstalet är II det romerska numret två. Den andra på nio exempelhus på hur många våningar man får bygga om våningstalet i detaljplanen är IIu1/2.
Våningstalsbeteckningen IIu1/2 i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.