Hoppa till innehåll

Våningstal Iu2/3, Västra Haiko

På tomten får byggas:

  • Hus i en våning.
  • Hus i en och en halv våning.
  • Om tomten sluttar kan man bygga hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.
Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet är Iu2/3. I våningstalet är I det romerska numret ett. Den andra på tre exempelhus på hur många våningar man får bygga, om våningstalet i detaljplanen är Iu2/3.
Våningstalsbeteckningen Iu2/3 i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal 1/2kIu1/2 delvis understruket, Västra Haiko

På tomten får byggas:

  • Hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.
  • Hus med en fullständig övre våning och en partiell nedre våning.
  • Hus med två våningar, av vilka den nedre är delvis “infälld i sluttningen”. I den del av huset som är infälld i sluttningen får bostadslokalernas areal vara högst hälften av den övre våningens areal.
  • Om tomten sluttar, får där byggas ett hus i en våning som terrasserats enligt backens form.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet ½kIu½, där ½kI är understreckad. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av ytan i byggnadens största våning som får användas i källarvåningen som utrymme som inräknas i våningsytan. Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan. Det understreckade talet anger den byggnadshöjd som ovillkorligen skall användas.

Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet är 1/2kIu1/2, var 1/2kI är understruket. I våningstalet är I det romerska numret ett. Den andra på fyra exempelhus på hur många våningar man får bygga om våningstalet i detaljplanen är delvis understruket 1/2kIu1/2.
Våningstalsbeteckningen 1/2kIu1/2, var 1/2kI är understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal II understruket, Västra Haiko

På tomten får byggas:

  • Hus i två våningar.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet II understruket. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. En understreckad romersk siffra anger det våningstal som ovillkorligen skall användas.

Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet är II understruket. I våningstalet är II det romerska numret två. Den andra på ett exempelhus på hur många våningar man får bygga om våningstalet i detaljplanen är understruket II.
Våningstalsbeteckningen II understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.