Hoppa till innehåll

Egnahemstomter i Västra Haiko

Till terrängen är Västra Haiko ett kuperat bostadsområde med byakaraktär, med omväxlande skogslandskap och åkermarker. I området förtätas den befintliga bebyggelsen. Det blir ett energieffektivt och naturnära bostadsområde.

Lediga tomter på kartan

Lediga egnahemstomter i grönt, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Västra Haikos bostadsområde

Mitt i området löper Övre Haikovägen och Sotarevägen. Längs vägarna finns här och där branta backar och mellan dem lerdalar. Området gränsar i öster till det stora skogsområdet i Haiko. Här finns bl.a. ståtliga bergsryggar, små fattigkärr och ormbunkskärr. Skogsområdet har även ett omfattande nät av friluftsleder. Längs med dem kommer man till exempel till havsstranden och Haiko gård.

Trafikförbindelser

Området ligger ca 7 km sydväst om Borgå centrum. Det går bra att till exempel cykla till centrum längs lättrafiklederna. Det finns en snabb förbindelse till motorvägen mot Helsingfors via Drägsbyvägen.

Skolor

Både Eklöfska skolan och Tolkkisten koulu ligger på cirka en kilometers avstånd från Västra Haiko. Tolkkisten koulus nya skolbyggnad togs i bruk november 2018 och den svenskspråkiga skolan, Eklöfska skolan togs ibruk hösten 2019.

Detaljplan och bygganvisningar

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mera information om specialförhållandena på tomterna med lerbotten finns på sidan Bra att veta innan du ansöker en tomt.

Kartor över tomterna

Servitut

Servitut för vägförbindelse: På tomten 33-3566-6 finns som bestående servitut rätt till förbindelse i ett 5 meter brett område vid södra kanten av tomten 33-3566-7 på den plats som kartan anger. Tomterna ansvarar ensamma för byggande och underhåll av den del av farleden som används av en tomt, och för den del av körvägen som är i gemensamt bruk ansvarar tomterna tillsammans.

Uppsamlingsplats för avfall: På tomten 33-3566-6 finns som bestående servitut rätt till plats för insamling av avfall i området av tomten 33-3566-7 på den plats som kartan anger. För kostnaderna för byggande och underhåll av platsen för insamling av avfall svarar tomterna gemensamt.

Övrigt

Den gamla servitutsvägen som går genom tomterna i kvarter 3567 är inte längre i bruk. Den som får tomten får alltså fritt ta bort vägbottnen från tomten på egen bekostnad.

Staden kan eventuellt fälla träden som växer på tomterna före underteckning av köpebrev eller arrendeavtal.

I detaljplanen finns en riktgivande byggnadsyta för parktransformator (Z) nära korsningen av Övre Haikovägen och Peltolabacken och vid Påvalsbackagatan.

I parkområdet i söder finns ett öppet dike som kommer att bevaras.

Bilder från Västra Haiko

Höstlandskap från Turulagränden 4.