Siirry sisältöön

Länsi-Haikkoon omakotitontit

Länsi-Haikkoo on maastoltaan kumpuileva kylämäinen asuinalue, missä metsämaisema ja peltoalueet vuorottelevat. Alueella tiivistetään olemassa olevaa asutusta. Siitä tulee energiatehokas ja luonnonläheinen asuinalue.

Vapaat tontit kartalla

Vapaat omakotitontit vihreällä, varatut tontit keltaisella. Hinnat ja muita tietoja saat klikkaamalla tonttia.

Länsi-Haikkoon asuinalue

Alueen keskellä kulkevat Ylä-Haikkoontie ja Nuohoojantie, joiden molemmin puolin on paikoin jyrkkiä rinteitä ja välissä savilaaksoja. Itäosastaan alue rajautuu Haikkoon suureen metsäalueeseen, jossa on mm. komeita harjanteita ja pieniä nevoja sekä saniaiskorpia. Metsäalueella on kattava ulkoilureittien verkosto, jota pitkin pääsee esimerkiksi merenrantaan tai Haikon kartanoon.

Liikenneyhteydet

Alue sijaitsee noin 7 km Porvoon keskustasta lounaaseen. Keskustaan on hyvä esimerkiksi pyöräillä kevyenliikenteen väyliä pitkin. Helsingin suuntaan sieltä on nopea yhteys moottoritielle Treksiläntien kautta.

Koulut

Sekä Tolkkisten koulu että Eklöfska skolan sijaitsevat noin kilometrin päässä Länsi-Haikkoosta. Tolkkisten koululle valmistui täysin uusi koulurakennus marraskuussa 2018 ja uusi ruotsinkielinen koulu, Eklöfska skolan, aloitti uusissa tiloissa syksyllä 2019.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Maaperä

Osalla alueen tonteista on savea. Talon perustaminen saattaa edellyttää paaluttamista. Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoja sivulla Hyvä tietää ennen tontin hakemista.

Kartat tonteista

Rasitteet

Kulkuyhteysrasite: Tontilla 33-3566-6 on rasitteena pysyvä oikeus kulkuyhteyttä varten 5 metriä leveällä alueella tontin 33-3566-7 etelälaidalla kartan osoittamassa paikassa. Kulkuväylän rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat tontit yksin siltä osin kun ajoväylä on yhden tontin käytössä ja yhdessä siltä osin kun ajoväylä on yhteisessä käytössä.

Jätteiden kokoamispaikka: Tontilla 33-3566-6 on rasitteena pysyvä oikeus kotitalousjätteen keräyspaikkaan tontin 33-3566-7 alueella kartan osoittamassa paikassa. Jätteiden kokoamispaikan rakentamis- ja kunnossapitokustannuksista vastaavat tontit yhteisesti.

Muuta

Korttelin 3567 tonttien läpi kulkeva vanha rasitetie ei ole enää käytössä. Tontinsaajat saavat siis vapaasti kustannuksellaan poistaa tiepohjan tontilta.

Kaupunki saattaa poistaa tonteilla kasvavat puut ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Alueen asemakaavassa on Ylä-Haikkoontien ja Peltolanmäen risteyksen lähettyvillä sekä Påvalsbackankadun varrella ohjeellinen puistomuuntamon rakennusala (Z).

Alueen eteläosassa puistoalueella on tärkeä avo-oja, joka tulee säilymään.

Kuvia Länsi-Haikkoosta

Syksyinen maisema tontilta Turulankuja 4.