Siirry sisältöön

Hyvä tietää ennen tontin hakemista

Tontin ominaisuudet määrittelevät monella tapaa, mitä tontille voi rakentaa. Perehdythän huolellisesti tonttien tietoihin ennen kuin täytät tonttihakemuksen. Kiinnitä erityistä huomiota kaavamääräyksiin ja rakennustapaohjeisiin.

Ennen tonttihakemuksen jättämistä

Tontin valinta vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisen talon voit rakentaa. Siksi on hyvin tärkeää, että tutustut eri tonttien erilaisiin mahdollisuuksiin ja rakentamisvelvoitteisiin. Haethan vain sellaisia tontteja, joihin olet valmis rakentamaan talon, joka

 • noudattaa asemakaavaa ja rakennustapaohjeita ja
 • täyttää rakentamisvelvoitteen.

Tuleviin omakotitontteihin ja niiden hakemiseen liittyvät kysymykset

Mervi Fors

Tontti-insinööri

Leevi Valkeavirta

Maankäyttöinsinööri

Tuleviin kerros- ja rivitalotontteihin sekä yritystontteihin ja niiden hakemiseen liittyvät kysymykset

Pekka Söyrilä

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaavamääräyksiin tai rakennustapaohjeisiin liittyvät kysymykset

Ota ennen tontin hakemista yhteys rakennustarkastajaan, jos sinulla on kysyttävää kaavamääräyksistä tai rakennustapaohjeista.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja siihen liittyviä rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Niissä kerrotaan muun muassa miten rakennus pitää sijoittaa tontille, rakennuksen ulkonäköön liittyviä asioita ja energiansäästömahdollisuuksista.

Eri alueiden asemakaavat ja rakennustapaohjeet löytyvät tonttialueiden esittelyiden yhteydestä.

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa esimerkiksi:

 • Hyvää suunnittelua, jolla vältetään hukkaneliöitä.
 • Porvoon vihreän kaukolämmön hyödyntämistä.
 • Passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamista – esimerkiksi sijoiteltaessa rakennuksia tontille, sijoiteltaessa tiloja rakennuksen sisällä ja piha-alueen suunnittelussa.
 • Aurinkoenergian käyttämistä tai varautumista sen myöhempään käyttöön.
 • Tuulensuojien huomioimista rakennusten ja piha-alueiden sijoittelussa.
 • Puurakentamisen suosimista.
 • Polkupyörien käyttämistä liikkumisessa ja riittävän säilytystilan varaamista polkupyörille.
 • Joukkoliikenteen hyödyntämistä.

Maaperä

Kaupunki on tehnyt harvan maaperäkairauspisteistön uusilla asunto- ja yritysalueilla, joilta kaupungin tontteja tulee myyntiin. Kairauksen tulos kertoo suuntaa antavasti muun muassa savikerroksen paksuudesta ja kovan pohjan syvyydestä alueella. Rakentajan itsensä vastuulla on tiheämpien ja tarkempien maaperätutkimusten tekeminen sekä talon perustamismenetelmästä päättäminen.

Eri alueiden maaperätutkimusten tulokset löytyvät tonttialueiden esittelyiden yhteydestä.

Myönnetyn rakennusluvan ehtona on muun muassa rakennekuvien toimittaminen rakennusvalvonnalle ennen rakenteen tekemistä. Savipohjaisilla rakennuspaikoilla rakennusten lisäksi myös putkilinjat, pihan rakenteet ja maatäytöt vaativat omat rakennesuunnitelmansa, jotka pohjautuvat pätevän pohjatutkijan tekemään maaperä- tai pohjatutkimukseen ja perustamistapalausuntoon. Erityistä huomiota tulee kiinnittää täyttömassojen laatuun, sillä väärin tehdyillä täytöillä voi olla vahingollisia vaikutuksia rakennusten perustuksille alueella laajemminkin.

Tonttien luovutusehtoja

 • Kaikilla tonteilla on rakentamisvelvoite.
  • Omakotitonteilla rakentamisvelvoite on 50 prosenttia omakotitalon rakennusoikeudesta.
  • Kerros- ja rivitalotonteilla rakentamisvelvoite on 70 prosenttia kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
  • Yritystonteilla rakentamisvelvoite on 50 prosenttia kaavan mukaisesta yritystoimintaan tarkoitetusta rakennusoikeudesta.
 • Rakennuksen tulee valmistua määrätyssä ajassa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.
  • Omakotitonteilla, rivitalotonteilla ja yritystonteilla kolmen vuoden kuluttua allekirjoittamisesta.
  • Kerrostalotonteilla kahden vuoden kuluessa allekirjoittamisesta.
 • Ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja kaupungin laatimia rakennustapaohjeita.
 • Toukovuoren ja Kevätlaakson alueella kerros- tai rivitalotontin ostaja tai vuokraaja sitoutuu liittymään kaukolämpöön, jos asemakaavassa on liittymismääräys.
 • Rakentamattoman tontin myynti tai vuokraoikeuden siirtäminen ennen kuin tontti on rakennettu on kielletty ilman kaupungin suostumusta.
 • Rakentajat pääsevät tonteille alueen kunnallistekniikan valmistuttua.
 • Kaupunki saattaa poistaa tonteilta taloudellisesti merkittävät puut ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Kiinteistönhankinnan luvanvaraisuus

Vuoden 2020 alusta tontinostajan, jolla on muun kuin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisuus, tulee hakea puolustusministeriön lupaa kiinteistön hankinnalle. Euroopan talousalueeseen kuuluvat Norja, Islanti ja Liechtenstein. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos tontin ostaa yhdessä sellaisen puolison kanssa, jolle kiinteistönhankinta ei ole luvanvaraista. Lupaa voidaan hakea ennen kaupantekoa tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta.

Kiinteistön hankinta on luvanvaraista myös osalle yrityksistä, jotka ovat osittain tai kokonaan EU:n tai ETA:n ulkopuolisessa omistuksessa.

Luvanvaraisuus perustuu lakiin eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta.

Kustannuksia omakotitonteille

Tontin ostamiseen liittyviä kustannuksia

 • Tontin hinta.
 • Lohkomiskulut. Alle 2000 m²:n tonteilla, tontin koosta ja rasitteista riippuen yleensä noin 830 – 1230 euroa.
 • Lainhuudatuskulut 161 euroa.
 • Kaupanvahvistajan palkkio 128 euroa.
 • Varainsiirtovero, 3 % kauppahinnan ja lohkomiskulujen yhteissummasta.

Tontin vuokraamiseen liittyviä kustannuksia

 • Vuokrasopimuksen allekirjoitusvuoden vuokra.
 • Lohkomiskulut. Alle 2000 m²:n tonteilla, tontin koosta ja rasitteista riippuen yleensä noin 830 – 1230 euroa.
 • Vuokraoikeuden kirjaamismaksu 161 euroa.

Rakentamisen käynnistämiseen liittyviä kustannuksia

 • Kustannukset kadulta tontin rajalle rakennetuista tonttijohdoista sekä liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon noin 9500 euroa.
 • Liittyminen sähköverkkoon (sulakekoolla 3 x 25 A) 2750 euroa.
 • Liittyminen kaukolämpöön 3200 euroa (ei saatavilla kaikilla alueilla).
 • Rakennuslupamaksu, esimerkiksi 150 m²:n asuintalo noin 2000 euroa ja 200 m²:n 2250 euroa. Lupamaksun määrään vaikuttaa talon koko sekä muutamat perusmaksut.
 • Jos tontille rakennetaan talousrakennus, veloitetaan siitä erikseen rakennuslupamaksu. Esimerkiksi 30 m²:n talousrakennus noin 650 euroa.

Hintatiedot ovat suuntaa antavia. Hintoihin on saattanut tulla muutoksia sen jälkeen, kun ne on viimeksi tarkistettu.

Tontista peritään 600 euron varausmaksu, joka hyvitetään ostohinnassa tai vuokrassa.

Tonttien hakeminen

Vapaat tontit näkyvät kaupungin karttapalvelussa ja ePorvoossa. Omakotitontteja haetaan sähköisesti ePorvoon kautta. Kerros- ja rivitalotonttien sekä yritystonttien osalta ota sähköpostitse yhteyttä Pekka Söyrilään.