Siirry sisältöön

Kerrosluku Iu2/3, Länsi-Haikkoo

Tontille saa rakentaa:

 • Yksikerroksisen talon.
 • Puolitoistakerroksisen talon.
 • Jos tontilla on rinnettä, saa siihen rakentaa talon, jossa kerrokset ovat limittäin rinnettä myötäillen ja alemman osan päällä on toinen kerros.
Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä kerroslukumerkintä Iu2/3. Kerroslukumerkinnässä I on roomalainen numero yksi. Toisessa on kolme esimerkkitaloa siitä, kuinka monta kerrosta saa rakentaa, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on Iu2/3.
Kerroslukumerkintä Iu2/3 asemakaavassa ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.

Kerrosluku 1/2kIu1/2 osa alleviivattuna, Länsi-Haikkoo

Tontille saa rakentaa:

 • Talon, jossa kerrokset ovat limittäin rinnettä myötäillen ja alemman osan päällä on toinen kerros.
 • Talon, jossa ylempi kerros on kokonainen ja sen alla on vajaa kerros.
 • talon, jossa on kaksi kerrosta, joista alempi kerros on osittain ”työnnetty rinteen sisälle”. Rinteen sisään työnnetyssä talon osassa saa olla asuintiloja enintään puolet ylemmän kerroksen pinta-alasta.
 • Jos tontilla on rinnettä, saa siihen rakentaa yksikerroksisen talon, jossa lattiataso on porrastettu rinnettä myötäillen.

Asemakaavassa merkintä ½kIu½, missä ½kI on alleviivattu. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän asuinrakennuksen korkeuden.

Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä on kerroslukumerkintä 1/2kIu1/2, missä 1/2kI on alleviivattuna. Kerroslukumerkinnässä I on roomalainen numero yksi. Toisessa on neljä esimerkkitaloa siitä, kuinka monta kerrosta saa rakentaa, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on osittain alleviivattu 1/2kIu1/2.
Kerroslukumerkintä 1/2kIu1/2, missä 1/2kI on alleviivattuna asemakaavassa ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.

Kerrosluku 1/2kIu1/2, Länsi-Haikkoo

Tontille saa rakentaa:

 • Jos tontilla on rinnettä, täytyy siihen rakentaa rinneratkaisu. Rinneratkaisu voi olla:
  • yksikerroksinen talo, jossa lattiataso on porrastettu rinnettä myötäillen.
  • Talo, jossa kerrokset ovat limittäin rinnettä myötäillen ja alemman osan päällä on toinen kerros.
  • Talo, jossa ylempi kerros on kokonainen ja sen alla on vajaa kerros.
  • Talo, jossa on kaksi kerrosta, joista alempi kerros on osittain ”työnnetty rinteen sisälle”. Rinteen sisään työnnetyssä talon osassa saa olla asuintiloja enintään puolet ylemmän kerroksen pinta-alasta.
  • Talo, jossa on kaksi ja puoli kerrosta, joista alin kerros on osittain ”työnnetty rinteen sisälle” ja ylin kerros on puolikas. Rinteen sisään työnnetyssä talon osassa saa olla asuintiloja enintään puolet ylemmän kerroksen pinta-alasta.
 • Yksikerroksisen talon.
 • Puolitoistakerroksisen talon.

Asemakaavassa merkintä ½kIu½. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä on kerroslukumerkintä 1/2kIu1/2. Kerroslukumerkinnässä I on roomalainen numero yksi. Toisessa on kuusi esimerkkitaloa siitä, kuinka monta kerrosta saa rakentaa, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on 1/2kIu1/2.
Kerroslukumerkintä 1/2kIu1/2 asemakaavassa ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.

Kerrosluku II alleviivattuna, Länsi-Haikkoo

Tontille saa rakentaa:

 • Kaksikerroksisen talon.

Asemakaavassa merkintä II alleviivattuna. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän asuinrakennuksen korkeuden.

Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä on kerroslukumerkintä II alleviivattuna. Kerroslukumerkinnässä II on roomalainen numero kaksi. Toisessa on yksi esimerkkitalo siitä, kuinka monta kerrosta saa rakentaa, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on alleviivattu II.
Kerroslukumerkintä II alleviivattuna asemakaavassa ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.

Kerrosluku IIu1/2, Länsi-Haikkoo

Jos talo istuu maisemaan, saa tontille rakentaa:

 • Jos tontilla on rinnettä, täytyy siihen rakentaa rinneratkaisu, rinneratkaisu voi olla esimerkiksi:
  • Talo, jossa kerrokset ovat limittäin rinnettä myötäillen.
  • Talo, jossa kerrokset ovat limittäin rinnettä myötäillen ja alemman osan päällä on toinen kerros.
  • Talo, jossa ylempi kerros on kokonainen ja sen alla on vajaa kerros.
  • Talo, jossa on kaksi kerrosta, joista alempi kerros on osittain ”työnnetty rinteen sisälle”. Rinteen sisään työnnetyssä talon osassa ei saa olla asuintiloiksi luettavia tiloja.
  • Talo, jossa on kaksi ja puoli kerrosta, joista alin kerros on osittain ”työnnetty rinteen sisälle” ja ylin kerros on puolikas. Rinteen sisään työnnetyssä talon osassa ei saa olla asuintiloiksi luettavia tiloja.
 • Yksikerroksisen talon.
 • Puolitoistakerroksisen talon.
 • Kaksikerroksisen talon.
 • Kaksi ja puoli kerroksisen talon.

Asemakaavassa merkintä IIu½. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä kerroslukumerkintä on IIu1/2. Kerroslukumerkinnässä II on roomalainen numero kaksi. Toisessa on yhdeksän esimerkkitaloa siitä, kuinka monta kerrosta saa rakentaa, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on IIu1/2.
Kerroslukumerkintä IIu1/2 asemakaavassa ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.