Hoppa till innehåll

Lediga tomter syns på stadens karttjänst och i ePorvoo. Egnahemstomter ansöks om elektroniskt i ePorvoo.

Ansökan om egnahemstomt

Staden överlåter egnahemstomter både till privatpersoner och företag. Då en tomt till fast pris marknadsförs för första gången, överlåts tomten endast till privatpersoner.

 • Bekanta dig med detaljplan, bygganvisningarna och uppgifterna om tomten innan du fyller i tomtansökan.
 • Anteckna som sökande alla de personer som kommer att äga eller vara hyresgäster på tomten.
 • Behandlingstiden på ansökningarna är i medeltal två till tre veckor. Om du ansökt om en tomt får du ett e-postmeddelande om beslutet då beslutet har fattats.

Ofta ställda frågor

Vem bestämmer vilken tomt man får om man ansöker om mer än en tomt?

När du lämnar in ansökan frågas det vilken tomt du helst vill ha, vilken är ditt andra alternativ, vilken ditt tredje och så vidare. I tomtöverlåtelsen tar vi i beaktande i vilken prioritet sökanden har meddelat att de vill ha tomterna.

Har jag en större chans att få den tomt som jag mest vill ha, om jag bara ansöker om en tomt?

Att ansöka om endast en tomt förbättrar inte chanserna att få just den tomten. Chansen att få en tomt påverkas inte alls av om man sökt endast den tomten eller även andra tomter.

Vågar jag lämna anbud på fler tomter eller kan jag bli tvungen att bygga flera hus?

Du kan lämna anbud på fler tomter. En privatperson kan få högst en tomt i gången, fastän man lämnat anbud på många tomter.

Kan jag höja mitt anbud, om någon annan ger ett högre anbud?

Man kan inte höja sina anbud. Anbuden öppnas först då ansökningstiden gått ut. Ingen ser de inlämnade anbuden innan det. Det erbjuds inte heller något tillfälle till att höja anbuden efter att ansökningstiden gått ut.

Till vilket pris fick man år 2022 och 2021 en tomt på basis av anbud?

Hösten 2022 var sammanlagt 21 egnahemstomter i områdena Haikostranden och Haikoträsket till salu på basis av anbud. Minimipriset var 55 euro/m². Det högsta anbudet var 109 euro/m². Den billigaste tomten gick för 55 euro/m². Medeltalet på de vinnande anbuden var 73 euro/m². En del av tomterna förblev lediga och en del av dem som fått tomt gav senare upp sina tomtreservationer.

Hösten 2021 var 15 egnahemstomter i området Haikoträsket till salu på basis av anbud. Minimipriset var 55 euro/m². Det högsta anbudet var 108 euro/m². Den billigaste tomten gick för 62 euro/m². Medeltalet på de vinnande anbuden var 79 euro/m².

Val av mottagare av egnahemstomt

 • Till privatpersoner överlåts endast en tomt per gång.
 • Till företag överlåts högst tre tomter per gång.
 • En privatperson eller ett företag kan få följande tomt när byggnadsskyldigheten för den föregående tomten är uppfylld eller när de har avsagt sig föregående tomtreservering.
 • Egnahemstomter som har gemensamt servitut för vägförbindelse överlåts på en gång till samma sökande. Dessa tomter överlåts endast till företag.
 • Anbuden behandlas först, om ansökningstiden samtidigt går ut både för tomter som säljs till fast pris och tomter som säljs på basis av anbud.
 • Markanvändningsingenjören beslutar om vem som får en tomt utifrån de valkriterier som stadsutvecklingsnämden har fastställt.

Tomter som säljs på basis av anbud

 • Den som lämnat det högsta anbudet får tomten.

Tomter som säljs eller arrenderas ut till fast pris

Tomter som man fortlöpande kan ansöka om

 • De tomter som fortlöpande kan ansökas, överlåts i den ordning ansökningarna kommer in.
 • Om det lämnas in flera ansökningar om samma tomt samma dag, lottar man ut den som får tomten enligt praxisen för val av vem som får tomt.
 • En tomt ändras till reserverad på nätet följande arbetsdag efter att en ansökan kommit in.

Tomter som marknadsförs för första gången

 • Överlåts endast till privatpersoner.
 • När ansökningstiden gått ut, lottas tomtsökarnas ordning för de tomter som det kommit in mer än en ansökan till.

Kontaktuppgifter, ansökan om egnahemstomt

Leevi Valkeavirta

Markanvändningsingenjör