Gå till innehåll

Våningstal Iu2/3 understruket, Kerko

På tomten får byggas:

 • Hus där den övre våningen är två tredjedelar av den nedre våningens våningsyta.
 • Om tomten sluttar får man bygga ett hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet Iu2/3 understruket. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan. Det understreckade talet anger den byggnadshöjd som ovillkorligen skall iakttas.

Våningstalsbeteckningen Iu2/3 understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal II, Kerko

Så länge huset passar in i omgivningen, får man bygga:

 • Hus i en våning.
 • Hus i en och en halv våning.
 • Hus i två våningar.
 • Om tomten sluttar ska man bygga ett sluttningshus på tomten, ett sluttningshus kan vara:
  • ett hus i en våning som terrasserats enligt backens form
  • hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen
  • hus med en fullständig övre våning och en partiell nedre våning
  • hus med två våningar, av vilka den nedre är delvis ”infälld i sluttningen”. I den del av huset som är infälld i sluttningen får det inte finnas lokaler som räknas som bostadslokaler.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet II. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Våningstalsbeteckningen II i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal II understruket, Kerko

På tomten får byggas:

 • Hus i två våningar.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet II. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. En understreckad romersk siffra anger det våningstal som ovillkorligen skall användas.

Våningstalsbeteckningen II understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.