Hoppa till innehåll

Våningstal Iu2/3 understruket, Kerko

På tomten får byggas:

 • Hus där den övre våningen är två tredjedelar av den nedre våningens våningsyta.
 • Om tomten sluttar får man bygga ett hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet Iu2/3 understruket. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan. Det understreckade talet anger den byggnadshöjd som ovillkorligen skall iakttas.

Våningstalsbeteckningen Iu2/3 understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal 3/4kI, Kerko

Så länge huset passar in i omgivningen, får man bygga:

 • Om tomten sluttar ska man bygga ett sluttningshus på tomten. Ett sluttningshus kan vara:
  • Ett hus i en våning som terrasserats enligt backens form.
  • Hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.
  • Hus med en fullständig övre våning och en partiell nedre våning.
  • Hus med två våningar, av vilka den nedre är delvis ”infälld i sluttningen”. I den del av huset som är infälld i sluttningen får det inte finnas lokaler som räknas som bostadslokaler.
 • Om tomtens byggnadsyta är jämn, får man bygga envåningshus.
Våningstalsbeteckningen 3/4kI i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal II understruket, Kerko

På tomten får byggas:

 • Hus i två våningar.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet II understruket. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. En understreckad romersk siffra anger det våningstal som ovillkorligen skall användas.

Våningstalsbeteckningen II understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.