Siirry sisältöön

Kerrosluku Iu2/3 alleviivattuna, Kerkkoo

Tontille saa rakentaa:

 • Talon, jossa yläkerta on kaksi kolmasosaa alakerran kerrosalasta.
 • Jos tontilla on rinnettä, saa siihen rakentaa talon, jossa kerrokset ovat limittäin rinnettä myötäillen ja alemman osan päällä on toinen kerros.

Asemakaavassa merkintä Iu2/3, alleviivattuna. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennuksen korkeuden.

Kerroslukumerkintä Iu2/3 alleviivattuna asemakaavassa ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.

Kerrosluku II, Kerkkoo

Jos talo istuu maisemaan, saa tontille rakentaa:

 • Yksikerroksisen talon.
 • Puolitoistakerroksisen talon.
 • Kaksikerroksisen talon.
 • Jos tontilla on rinnettä, täytyy siihen rakentaa rinneratkaisu. Rinneratkaisu voi olla esimerkiksi:
  • talo, jossa kerrokset ovat limittäin rinnettä myötäillen
  • talo, jossa kerrokset ovat limittäin rinnettä myötäillen ja alemman osan päällä on toinen kerros
  • talo, jossa ylempi kerros on kokonainen ja sen alla on vajaa kerros
  • talo, jossa on kaksi kerrosta, joista alempi kerros on osittain ”työnnetty rinteen sisälle”. Rinteen sisään työnnetyssä talon osassa ei saa olla asuintiloiksi luettavia tiloja.

Asemakaavassa merkintä II. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Kerroslukumerkintä II asemakaavassa ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.

Kerrosluku II alleviivattuna, Kerkkoo

Tontille saa rakentaa:

 • Kaksikerroksisen talon.

Asemakaavassa merkintä II, alleviivattuna. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Alleviivattu roomalainen luku osoittaa ehdottomasti käytettävän kerrosluvun.

Kerroslukumerkintä II alleviivattuna asemakaavassa ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.