Hoppa till innehåll

Egnahemstomter i Kerko

Kerko bytätort ligger i den landskapsmässigt värdefulla Borgå ådal. I mitten av det täta, gamla och förtjusande bylandskapet finns det lediga tomter för nybygge. Här finns en möjlighet för dig som uppskattar bebyggelse av landsbygdskaraktär i en traditionell och aktiv by.

Lediga tomter på kartan

Lediga egnahemstomter i grönt, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Kerko ligger 10 km från Borgå centrum. I byn finns också egna närtjänster: familjedagvård, en finskspråkig skola med åk 1–6 och ett bibliotek samt många privata företag inom olika branscher. I Kerko är det lätt att leva ett aktivt liv i en fridfull landsbygd. Det är lätt att bekanta sig med andra invånare på gemensamma evenemang och i talkon, föreningsverksamhet och hobbycirklar.

De nya byggnaderna ska följa en byliknande byggstil med äkta material, gårdsbyggnader och omgärdade gårdar. För att kunna beakta den fina bymiljön och det nationellt värdefulla landskapet i Borgå ådal har man utarbetat bygganvisningar. På gårdarna i den gamla bymiljön finns många byggnader. Bastur, grovkök eller verkstäder kan placeras i gårdsbyggnaderna även på de nya tomter. Då blir den egna gården mer skyddad och placeringen av byggnaderna passar ihop med bymiljöns traditioner.

Detaljplan och bygganvisningar

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mera information om specialförhållandena på tomterna med lerbotten finns på sidan Bra att veta innan du ansöker en tomt.

Kartor över tomterna

Övrigt

Tomterna vid Savimäkivägen är belägna på ett skyddsområde för vattentäkt. Av den anledningen är det inte tillåtet att bygga t.ex. jordvärme i kvarteren 7500 och tomt 7502-4.

På tomterna i kvarteren 7522, 7523 och 7524 förutsätter fastighetens avloppsanslutning en pumpstation på fastigheten.

På tomterna 7500-3 och 7502-4 kan fastighetens avloppsanslutning förutsätta en pumpstation på fastigheten, beroende på byggnadens planering.

Tomten 7500-1 belastas av vatten- och avloppsledningsservitut.

Tomten 7502-4 belastas av vägförbindelse.

Landskapsvy över Kerko by

Landskapsvy över Kerko by, i framkanten Borgå å, flygbild.