Hoppa till innehåll

Våningstal 2/3rII understruket, Haikoträsket

På tomten får byggas:

  • Hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.
  • Hus med en fullständig övre våning och en partiell nedre våning.
  • Hus med två våningar, av vilka den nedre är delvis “infälld i sluttningen”. I den del av huset som är infälld i sluttningen får bostadslokalernas areal vara högst två tredjedelar av den övre våningens areal.
  • På plana tomter kan man bygga ett hus i två våningar, utan att bygga källare eller anpassa byggnaden till sluttningen.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet 2/3rII understruket. Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av ytan i byggnadens andra våning som får användas i första våningen i ett sluttningshus för utrymme som inräknas i våningsytan. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Det understreckade talet anger den byggnadshöjd som ovillkorligen skall användas.

Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä kerroslukumerkintä 2/3rII alleviivattuna. Kerroslukumerkinnässä II on roomalainen numero kaksi. Toisessa on kaksi esimerkkitaloa siitä, kuinka monta kerrosta saa rakentaa, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on alleviivattu 2/3rII.
Våningstalsbeteckningen 2/3rII understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.