Hoppa till innehåll

Lediga tomter på kartan

Lediga egnahemstomter i grönt, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Haikoträskets bostadsområde

Bostadsområdet Haikoträsket byggs i en sluttning på den östra kanten av Haikoskogen. Området är en fortsättning på Lasarettets småhusområde, byggt främst på 2010-talet. Den intilliggande skogen erbjuder bra rekreationsmöjligheter. Där finns det till exempel en upplyst motionsstig, stiliga åsar och en skogstjärn.

Byggnaderna i Haikoträsket har anvisats som hus i två våningar med markeringen 2 / 3rII, vilket på sluttande tomter betyder att byggnaderna ska anpassas till terrängen. På plattare platser kan byggnaden vara i två våningar.

Storleken på tomterna i området varierar mellan 742 m² – 1216 m². Tomterna var för första gången till salu hösten 2021.

Trafikförbindelser

Området ligger cirka 6 kilometer sydväst om Borgå centrum. Det går bra att till exelmpel cykla till centrum längs olika lättrafikleder. Kollektivtrafiken går längs Haikovägen, endast en bit bort. Till motorvägsavfarten är det cirka 7 kilometer

Lokala tjänster

Offentliga lokala tjänster finns i Gammelbacka, Tolkis och Haiko. Närskolorna är Tolkkisten koulu, Eklöfska skolan och Hamarin koulu. Skolorna ligger på cirka 3 kilometers avstånd. De närmaste daghemmen är Övre-Haiko daghem (cirka 1,5 km) och Haikobrinkens daghem (cirka 2,5 km). Spa- och hotellfaciliteterna på Haiko gård ligger cirka en halv kilometer från området.

Detaljplan och bygganvisningar

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mera information om specialförhållandena på tomterna med lerbotten finns på sidan Bra att veta innan du ansöker en tomt.

Karta över tomterna

En egen pumpstation på fastigheten

På tomterna i kvarteren 3559 och 3603 kan fastighetens avloppsanslutning förutsätta en pumpstation på fastigheten, beroende på byggnadens planering.

Övrigt

Området ligger i en backe. På en del av tomterna finns det ett behov att höja tomten i den kant som ligger mot gatan och på en del av tomterna finns det ett behov att sänka tomterna till gatunivån. Gatan Haikoträskbrinken har fått ett lager asfalt. Gatan får sin slutliga höjd först senare, när det sista asfaltslagret läggs på plats. De som får en tomt bör kolla den lämpliga höjden av kommuntekniken via den elektroniska tjänsten.

Haikoträskbrinken

Haikoträskets bostadsområde under uppbyggande med omgivande landskap, flygfoto.