Hoppa till innehåll
Tomter som säljs på basen av anbud hösten 2023 i Haikoträsket, färgade utanpå flygbild.
Egnahemstomter för ansökan på basis av anbud 23.10 – 13.11.2023.
Haikoträskets bostadsområde under uppbyggande med omgivande landskap, flygfoto.
Haikoträskets bostadsområde under uppbyggande, flygfoto.
Haikoträskets bostadsområde under uppbyggande, flygfoto.
Haikoträskets bostadsområde under uppbyggande, flygfoto.
Haikoträskets bostadsområde under uppbyggande, flygfoto.
Haikoträskets bostadsområde under uppbyggande med omgivande landskap, flygfoto.
Haikoträskets bostadsområde under uppbyggande med omgivande landskap, flygfoto.