Siirry sisältöön

Kerrosluku 2/3rII alleviivattuna, Haikkoonlampi

Tontille saa rakentaa:

  • Talon, jossa kerrokset ovat limittäin rinnettä myötäillen ja alemman osan päällä on toinen kerros.
  • Talon, jossa ylempi kerros on kokonainen ja sen alla on vajaa kerros.
  • Talon, jossa on kaksi kerrosta, joista alempi kerros on osittain ”työnnetty rinteen sisälle”. Rinteen sisään työnnetyssä talon osassa saa olla asuintiloja enintään kaksi kolmasosaa ylemmän kerroksen pinta-alasta.
  • Tasaisilla tonteilla voi rakentaa kaksikerroksisen talon ilman kellaria eli rinteeseen sovittamista.

Asemakaavassa merkintä 2/3rII alleviivattuna. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen toisen kerroksen alasta saa rakennuksen ensimmäisessä rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Alleviivattu roomalainen luku osoittaa ehdottomasti käytettävän kerrosluvun.

Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä kerroslukumerkintä 2/3rII alleviivattuna. Kerroslukumerkinnässä II on roomalainen numero kaksi. Toisessa on kaksi esimerkkitaloa siitä, kuinka monta kerrosta saa rakentaa, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on alleviivattu 2/3rII.
Kerroslukumerkintä 2/3rII alleviivattuna asemakaavassa ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.