Hoppa till innehåll

Våningstal 2/3rII eller 3/4rII delvis understruket, Vårdalen

På tomten får byggas:

  • Byggnaden ska vara i minst två våningar och i högst tre våningar sedd från foten av sluttningen.
  • Sedd från övre delen av sluttningen får byggnaden vara i en våning, i två våningar eller något däremellan.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet 2/3rII eller 3/4rII, II är understruket.

Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet 3/4rII, II är understruket. I våningstalet är II det romerska numret två. Den andra på tre exempelhus på hur många våningar man får bygga, om våningstalet i detaljplanen är delvis understruket 2/3rII eller 3/4rII.
Våningstalsbeteckningen 2/3rII eller 3/4rII, II är understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal II understruket, kvarteren 5718 och 5721, Vårdalen

På tomten får byggas:

  • Byggnaden ska vara i minst två våningar och i högst tre våningar sedd från foten av sluttningen.
  • I den övre delen av sluttningen ska byggnaderna ha två våningar.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet II, II är understruket, kvarteren 5718 ja 5721.

Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet II är understruket. I våningstalet är II det romerska numret två. Den andra på två exempelhus på hur många våningar man får bygga i kvarteren 5718 och 5721, om våningstalet i detaljplanen är understruket II.
Våningstalsbeteckningen II understreckad i kvarter 5721 i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal II understruket, kvarter 5720, Vårdalen

På tomten får byggas:

  • Hus i två våningar.
Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet II är understruket. I våningstalet är II det romerska numret två. Den andra på ett exempelhus på hur många våningar man får bygga i kvarteren 5720, om våningstalet i detaljplanen är understruket II.
Våningstalsbeteckningen II understreckad i kvarter 5720 i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.