Siirry sisältöön

Kerrosluku 2/3rII tai 3/4rII osa alleviivattuna, Kevätlaakso

Tontille saa rakentaa:

  • Rakennuksen tulee näyttä alarinteen puolelta vähintään kaksikerroksiselta ja enintään kolmikerroksiselta.
  • Ylärinteen puolelta rakennus saa näyttää joko yksikerroksiselta, kaksikerroksiselta tai jotain niiden väliltä.

Asemakaavassa merkintä 2/3rII tai 3/4rII, II on alleviivattuna.

Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä kerroslukumerkintä 3/4rII, II on alleviivattuna. Kerroslukumerkinnässä II on roomalainen numero kaksi. Toisessa on kolme esimerkkitaloa siitä, kuinka monta kerrosta saa rakentaa, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on osittain alleviivattu 2/3rII tai 3/4rII.
Kerroslukumerkintä 3/4rII, II alleviivattuna asemakaavassa ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.

Kerrosluku II alleviivattuna, korttelit 5718 ja 5721, Kevätlaakso

Tontille saa rakentaa:

  • Rakennuksen tulee näyttä alarinteen puolelta vähintään kaksikerroksiselta ja enintään kolmikerroksiselta.
  • Ylärinteen puolelta rakennuksen tulee olla kaksikerroksinen.

Asemakaavassa merkintä II, korttelit 5718 ja 5721.

Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä kerroslukumerkintä II, II on alleviivattuna. Kerroslukumerkinnässä II on roomalainen numero kaksi. Toisessa on kaksi esimerkkitaloa siitä, kuinka monta kerrosta kortteleissa 5718 ja 5721 saa rakentaa, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on alleviivattu II.
Kerroslukumerkintä II alleviivattuna asemakaavassa korttelissa 5721 ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.

Kerrosluku II alleviivattuna, kortteli 5720, Kevätlaakso

Tontille saa rakentaa:

  • Kaksikerroksisen talon.
Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä kerroslukumerkintä II, II on alleviivattuna. Kerroslukumerkinnässä II on roomalainen numero kaksi. Toisessa on yksi esimerkkitalo siitä, kuinka monta kerrosta kortteleissa 5720 saa rakentaa, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on alleviivattu II.
Kerroslukumerkintä II alleviivattuna asemakaavassa korttelissa 5720 ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.