Siirry sisältöön

Kevätlaakson omakotitontit

Kevätlaaksosta muodostuu vehreä asuinalue, joka rajautuu avoimeen Skaftkärrin peltolaaksoon. Porvoolaisten suosima Humlan ulkoilureitti polkuineen ja hiihtolatuineen kulkee peltolaakson eteläpäässä ja houkuttelee liikkumaan.

Vapaat tontit kartalla

Vapaat omakotitontin vihreällä, varatut tontit keltaisella. Hinnan ja muita tietoja saat klikkaamalla tonttia.

Kevätlaakson asuinalue

Kevätlaakso on uusi energiatehokkaan pientaloasutuksen alue. Ensimmäiset tontit alueelta luovutettiin syksyllä 2018. Pohjoisosastaan alue rajautuu puistovyöhykkeeseen, josta lähtee kevyenliikenteenreitti viereisen Kevätkummun asuinalueen läpi koululle ja ostoskeskukselle. Lähipalvelut päiväkoteineen, kouluineen, nuorisotaloineen ja kirjastoineen sijaitsevat Kevätkummun alueella. Päivittäistavarakaupat löytyvät Kevätkummun ostoskeskuksesta ja Tarmolasta. Porvoon keskustaan on matkaa noin 4 km.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Kevätlaaksontie 21, 10-5726-17

Tontilla on rinnettä. Tontille pitää rakentaa niin sanottu rinneratkaisu.

Maaperätiedot

Osalla alueen tonteista on savea. Talon perustaminen saattaa edellyttää paaluttamista. Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoja sivulla Hyvä tietää ennen tontin hakemista.

Tontti 10-5726-18, Kevätlaaksontie 23 on ollut aikaisemmin varattuna. Varaaja teetätti tontilla perustamistapalausunnon. Tuusulan Maaperätutkimus Oy:n tekemän lausunnon mukaan tontille tehtiin seitsemän painokairausta ja kartoitus. Tutkimusten mukaan tontin maanpinta viettää itään ja kaakkoon, korkeuseroa tontilla on noin 4 metriä. Tutkimuspisteiden kohdalla pintamaan alla on löyhä tai tiivis hiekkakerros 0,4…0,8 metrin syvyyteen asti. Hiekkakerroksen alla on tiivis soramoreeni. Kairaukset ovat päättyneet moreenikerrokseen, kiveen, lohkareeseen tai kallioon 0,6…1,6 metrin syvyyteen. Tutkimuksen perusteella maaperä on routivaa.

Kartat tonteista

Rasitteet

  • Korttelissa 5719 on rasitteita veden johtamiseksi maan kuivattamista varten. Tonteilla 5719-2 ja 3 on lisäksi kulkuyhteysrasite.
  • Korttelissa 5720 on rasitteita veden johtamiseksi maan kuivattamista varten.
  • Korttelissa 5723 on rasitteita veden johtamiseksi maan kuivattamista varten.
  • Korttelissa 5726 tonteilla 5 – 17 on rasite veden johtamiseksi maan kuivattamista varten.

Lähialueen kaavoitus

Kevätlaaksonkallion asemakaava-alueen eteläosan viereen suunnitellaan uutta asuinaluetta – Etelä-Kevätkumpu I. Alueelle on suunnitteilla noin 20 pientalotonttia. Etelä-Kevätkumpu I asemakaavaehdotuksessa autoliikenne ohjataan Kevätlaaksontietä pitkin. Kevätlaaksontie muuttuu joukkoliikennekaduksi vasta uuden asuinalueen jälkeen.

Yhdessä luovutettavat tontit

Omakotitontit, joissa on yhteinen kulkuyhteysrasite, luovutetaan kerralla samalle hakijalle. Tonteilla 10-5719-2 ja -3 on yhteinen kulkuyhteysrasite. Kulkuväylän rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat tontit 2 ja 3 yhteisesti. Nämä tontit luovutetaan samaan aikaan samalle ostajalle/vuokralaiselle.

Kiinteistökohtainen pumppaamo

Korttelissa 5724 tonteilla 1 – 4 sekä korttelissa 5727 olevilla tonteilla kiinteistön liittäminen viemäriin voi edellyttää rakennuksen suunnittelusta riippuen kiinteistökohtaisen pumppaamon.

Muuta

Niittysyrjäntie 24 naapuri, Niittysyrjäntie 22 tontti 5720-5, on saanut rakennusluvan yhteydessä pienen poikkeuksen rakentaa kuistin rakennusalan ulkopuolelle lähelle tontin 5720-11 rajaa. Se ei vaikuta tontin 5720-11, Niittysyrjäntie 24 rakennusalalle rakentamiseen.

Kevätlaakson niityn ja aukean puistoalueella kulkee puistokäytävä, kuntopolku/hiihtolatu. Puistokäytävää pitkin pääsee Kevätkummun keskustaan ja Humlan ulkoilureitille. Tulevaisuudessa puistokäytävä jatketaan myös Omenatarhan suuntaan. Puistokäytävän ja Humlan ulkoilureitin yhtymäkohdan lähellä on kuntoilupaikka.

Puistoalueella on puro, jonka yhteyteen on rakennettu asuinalueiden hulevesien viivytyspainanne. Puistoalue on kokonaisuutena sekä rakennettua että luonnonmukaista viheraluetta. Puistoalueelle toteutetaan tulevaisuudessa leikkipuisto uusien asuinalueiden lapsia varten sekä frisbeegolfrata.

Kuvia Kevätlaaksosta

Valokuva tontista osoitteessa Kevätlaaksontie 36.