Siirry sisältöön

AK 480 Kevätlaaksonpuro

Asemakaavoilla 480 ja 481 mahdollistetaan Kevätlaakson energiatehokkaan, pientalovaltaisen kaupunginosan rakentamisen aloitus. Energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen vaikutetaan kaavaratkaisun ketterällä pyörätieyhteydellä työpaikka-alueille ja keskustaan, rakennusten suuntaamisella ja liittämisellä kaukolämpöön sekä ohjaamalla puurakentamiseen. Kaava-alueella 480 on päiväkodin tontti sekä 55 pientalotonttia, joista 12:lla saa rakentaa 120 k-m² yksikerroksisena, 36:llä noin 200 k-m² puolitoista tai kaksikerroksisena, viidellä noin 250 k-m² kaksikerroksisena ja kahdella tontilla saa rakentaa pari kaksikerroksista omakotitaloa, joiden alakerrassa voi olla asumista tai liike-, palvelu- tai työtiloja. Asemakaava valmistui vuonna 2014.