Hoppa till innehåll

480 Vårdalsbäcken

Med detaljplanerna 480 och 481 möjliggörs att byggandet av Vårdalens energieffektiva, småhusdominerade stadsdel kan inledas. Man påverkar områdets energieffektivitet och koldioxidavtryck genom att bygga en
snabb cykelbana till arbetsplatsområden och centrum, genom att placera byggnader gynnsamt och att ansluta dem till fjärrvärme samt genom att främja träbyggande. Man fäster uppmärksamhet vid energieffektivitet också i tomtöverlåtelsevillkoren och med kvalitetsstyrning under bygglovsprocessen. I planområdet 480 finns en tomt för daghem och 55 småhustomter. På 12 tomter får man bygga en byggnad på 120 m²-vy i en våning och på 36 tomter en byggnad på cirka 200 m²-vy i 1½ våning eller två våningar. På fem tomter får man bygga en byggnad på cirka 250 m²-vy i två våningar och på två tomter får man bygga ett par egnahemshus i två våningar, vars nedre våning kan vara avsedd för bostadsbruk eller affärs-, service- eller arbetslokaler. Detaljplanen färdigställdes 2014.