Siirry sisältöön

AK 479 Kevätlaaksonniitty

Asemakaava on hyväksytty, kaupunginvaltuusto 24.4.2024.

Vireilletulo

Vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä vuonna 2012.

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Kevätlaaksonniityn kaavaehdotus jatkaa Skaftkärr -projektin energiatehokkaan alueen toteutusta Kevätlaaksoon. Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisälle, energia- ja ekotehokkaalle asuinalueelle, jossa on monenlaisia asuntoja. Luonnosvaiheessa käytiin vilkasta keskustelua ja saatiin paljon mielipiteitä. Asukkaiden toivomukset voitiin lähes kaikki sovittaa seuraavaksi nähtäville tulevaan kaavaehdotukseen.