Siirry sisältöön

AK 479 Kevätlaaksonniitty

Ajankohtaista: Kevätlaaksonniityn kaavaehdotus jatkaa Skaftkärr-projektin energiatehokkaan alueen toteutusta Kevätlaaksoon. Asemakaavaehdotus ja muu suunnitteluaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 26.10. – 25.11.2022. Kevätlaakson rakennustapaohjeet päivitetään kaava-alueelle 479.

Vireilletulo

Vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä vuonna 2012.

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Kevätlaaksonniityn kaavaehdotus jatkaa Skaftkärr -projektin energiatehokkaan alueen toteutusta Kevätlaaksoon. Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisälle, energia- ja ekotehokkaalle asuinalueelle, jossa on monenlaisia asuntoja. Luonnosvaiheessa käytiin vilkasta keskustelua ja saatiin paljon mielipiteitä. Asukkaiden toivomukset voitiin lähes kaikki sovittaa seuraavaksi nähtäville tulevaan kaavaehdotukseen.