Hoppa till innehåll

DP 479 Vårdalsängen

Detaljplanen är godkänd, stadsfullmäktige 24.4.2024.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 26.6.2024.

Meddelade om att planen tagits upp

Staden meddelade om att planen tagits upp till behandling i samband med
planläggningsöversikten 2012.

Inledningsfasen

Utkastskede

Förlagskede

Planförslaget för Vårdalsängen fortsätter genomförandet av energieffektivt byggande i Vårdalen som en del av Skaftkärrprojektet. Målet för planen är att skapa förutsättningar för ett trivsamt, energi- och ekoeffektivt bostadsområde med många slags bostäder. I utkastskedet fördes livlig diskussion och många åsikter lämnades in. Nästan alla önskemål som invånarna framförde kunde beaktas i planförslaget som nu läggs fram till påseende.

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.