Hoppa till innehåll

DP 479 Vårdalsängen

Aktuell: Planförslaget för Vårdalsängen fortsätter genomförandet av energieffektivt byggande i Vårdalen som en del av Skaftkärrprojektet. Förslaget till detaljplan och det övriga materialet hålls framlagda i enlighet med 27 § i markanvändnings- och byggförordningen 26.10–25.11.2022. Vårdalens bygganvisningar uppdateras för detaljplaneområdet 479.

Meddelade om att planen tagits upp

Staden meddelade om att planen tagits upp till behandling i samband med
planläggningsöversikten 2012.

Inledningsfasen

Utkastskede

Förlagskede

Planförslaget för Vårdalsängen fortsätter genomförandet av energieffektivt byggande i Vårdalen som en del av Skaftkärrprojektet. Målet för planen är att skapa förutsättningar för ett trivsamt, energi- och ekoeffektivt bostadsområde med många slags bostäder. I utkastskedet fördes livlig diskussion och många åsikter lämnades in. Nästan alla önskemål som invånarna framförde kunde beaktas i planförslaget som nu läggs fram till påseende.

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.