Siirry sisältöön

AK 481 Kevätlaaksonkallio

Asemakaavoilla 480 ja 481 mahdollistetaan Kevätlaakson energiatehokkaan, pientalovaltaisen kaupunginosan rakentamisen aloitus. Energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen vaikutetaan kaavaratkaisun ketterällä pyörätieyhteydellä työpaikka-alueille ja keskustaan, rakennusten suuntaamisella ja liittämisellä kaukolämpöön sekä ohjaamalla puurakentamiseen. Kaava-alueella 481 on 68 pientalotonttia, joille saa rakentaa noin 160- 220 k-m² kaksikerroksisena ja yhdellä tontilla saa rakentaa 2100 k-m² kaksikerroksisia rivitaloja. Kevätlaakson viheralueet yhdistyvät Kevätkummun olemassa oleviin puistoyhteyksiin ja alueiden väliin muodostetaan kevyenliikenteen laatukäytävä, joka johtaa etelässä kaupungin Humlan pääulkoilureitille, pohjoisessa Tarmolan työpaikka-alueelle, keskivälillä Kevätkummun keskukseen, koululle ja siitä edelleen kaupungin keskustaan. Asemakaava valmistui vuonna 2014.