Hoppa till innehåll

481 Vårdalsberget

Med detaljplanerna 480 och 481 möjliggörs att byggandet av Vårdalens energieffektiva, småhusdominerade stadsdel kan inledas. Man påverkar områdets energieffektivitet och koldioxidavtryck genom att bygga en snabb cykelbana till arbetsplatsområden och centrum, genom att placera byggnader gynnsamt och att ansluta dem till fjärrvärme samt genom att främja träbyggande. Man fäster uppmärksamhet vid energieffektivitet också i tomtöverlåtelsevillkoren och med kvalitetsstyrning under bygglovsprocessen. I planområdet 481 finns 68 småhustomter på vilka man kan bygga en byggnad på cirka 160–220 m²-vy i två våningar. På en tomt får man bygga radhus i två våningar på 2 100 m²-vy. Vårdalens grönområden ansluts till de befintliga parkförbindelserna i Vårberga, och mellan områdena bildas en vägkorridor för gång- och cykeltrafiken som i söder leder till stadens huvudsakliga friluftsled till Humla, i norr till arbetsplatsområdet i Östermalm, i mitten av vägkorridoren till Vårberga centrumområde, Vårberga skola och vidare till stadens centrum. Detaljplanen färdigställdes 2014.