Hoppa till innehåll

Våningstal I, Haikostranden

På tomten får byggas:

  • Hus i en våning.
Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet är I. I våningstalet är I det romerska numret ett. Den andra på ett exempelhus på hur många våningar man får bygga, om våningstalet i detaljplanen är I.
Våningstalsbeteckningen I i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal II understruket, Haikostranden

På tomten får byggas:

  • Hus i två våningar.
Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet II är understruket. I våningstalet är II det romerska numret två. Den andra på ett exempelhus på hur många våningar man får bygga, om våningstalet i detaljplanen är ett understruket II.
Våningstalsbeteckningen II understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal 2/3rII delvis understruket, Haikostranden

På tomten får byggas:

  • Hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.
  • Hus med en fullständig övre våning och en partiell nedre våning.
  • Hus med två våningar, av vilka den nedre är delvis ”infälld i sluttningen”. I nedre våningen får bostadsutrymmena vara högst två tredjedelar av övre våningens bostadsyta. Den delen av huset som är “infälld i sluttningen” får inte ha utrymmen som räknas till bostadsyta.
Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet 2/3rII, II är understruket. I våningstalet är II det romerska numret två. Den andra på två exempelhus på hur många våningar man får bygga, om våningstalet i detaljplanen är delvis understruket 2/3rII.
Våningstalsbeteckningen 2/3rII, II understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.