Hoppa till innehåll

Lediga tomter på kartan

Lediga egnahemstomter i grönt, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Haikostrandens bostadsområde

Haikostrandens bostadsområde utvidgas. Största delen av de nya tomterna finns på en ljus svag sluttning. Tomternas storlekar varierar från cirka 700 kvadratmeter till nästan 1 000 kvadratmeter. På en del av tomterna får byggas ett hus i en våning, på en del ett hus i två våningar och på tre tomter får byggas ett så kallat sluttningshus.

Tomterna och byggnadsytorna har anpassats i terrängen så att gårdarna öppnar sig mot söder och att solenergi kan användas i byggnaderna. Byggnaderna riktar sig mot sydväst, Kodderviken.

Nära naturen

Från området leder en grönförbindelse till den stora Haikoskogen. I skogen leder ett belyst motionsspår och där finns ståtliga åsar. På andra sidan av Haikovägen finns Koddervikens strandpark och en lummig vik med vassrugge. Viken är viktig bland annat som fåglarnas rast- och matplats. Skogen nära stranden skymmer utsikten mot havet.

Trafikförbindelser

Området ligger cirka 7 kilometer sydväst om Borgå centrum. Det går bra att till exelmpel cykla till centrum längs olika lättrafikleder. Kollektivtrafiken kör längs Haikovägen, söder om området. Till motorvägsavfarten är det cirka 5 kilometer.

Lokala tjänster

Offentliga lokala tjänster finns i Gammelbacka, Tolkis och Haiko. Närskolorna är Tolkkisten koulu och Eklöfska skolan. Skolorna ligger på cirka 2 kilometers avstånd. De närmaste daghemmen är Övre-Haiko daghem (cirka 2,5 km) och Haikobrinkens daghem (cirka 3 km). Spa- och hotellfaciliteterna på Haiko gård ligger cirka en och en halv kilometer från området. Den närmaste lekplatsen finns väster om strandparken.

Detaljplan och bygganvisningar

Jordmån

På en del av tomterna kan det finnas lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mera information om specialförhållandena på tomterna med lerbotten finns på sidan Bra att veta innan du ansöker en tomt.

Staden har gjort markundersökning på största delen av områdets tomter. Fem tomter överlåts utan att det görs markundersökning på dem.

Karta över tomterna

Övrigt

Bostadsområdet Haikostranden kan i framtiden ännu lite utvidgas. Enligt den gällande generalplanen kan området utvidgas västerut från detaljplaneområdet Haikostranden II. I detaljplanen Haikostranden II har man förutsett utvidgningen genom att det till det kommande området är möjligt att färdas via Helenavägen och Johannavägen.

Haikostrandens nya gator har fått ett lager asfalt. Nya gator och Annas väg får sin slutliga höjd först senare, när det sista asfaltslagret och kantstenar läggs på plats. De som får en tomt bör kolla den lämpliga höjden av stadsinfran via den elektroniska tjänsten.

På ett kort avstånd från Haikostranden finns Hermansö reningsverk. Från Borgå vatten berättar man att det alltid luktar lite på själva reningsverkets område, men möjliga lukter blir snabbt svagare när man går längre bort. Borgå vatten har inte fått några anmälningar om lukt av invånare i närområdet.

Haikostrandens nya område

Haikostrandens småhusområde under uppbyggande med omgivande landskap, flygfoto.