Hoppa till innehåll

DP 485 Haikostranden II

Detaljplanen är godkänd, stadsfullmäktige 30.5.2017 § 40.