Siirry sisältöön

Vapaat tontit kartalla

Vapaat omakotitontit vihreällä, varatut tontit keltaisella. Hinnat ja muita tietoja saat klikkaamalla tonttia.

Haikkoonrannan asuinalue

Haikkoonrannan asuinalue laajenee. Suuri osa uusista tonteista on valoisassa loivassa rinteessä. Tonttien koot vaihtelevat noin 700 neliön ja lähes 1000 neliön välillä. Osalle tonteista saa rakentaa yksikerroksisen talon, osalle kaksikerroksisen talon ja kolmelle niin sanotun rinnetalon.

Tontit ja rakennusalat on sovitettu maastoon siten, että pihat suuntautuvat etelään ja rakennuksissa olisi mahdollista hyödyntää aurinkoenergiaa. Rakennusten suuntaus on lounaaseen kohti Koddervikeniä.

Luonto lähellä

Alueelta on viheryhteys laajaan Haikkoonmetsään. Metsässä on muun muassa valaistu kuntorata ja komeita harjanteita. Haikkoontien toisella puolella on Koddervikin rantapuisto ja maakunnallisesti arvokas rehevä ruovikkolahti. Ruovikkolahdella on linnustolle merkitystä muun muassa levähdys- ja ruokailualueena. Rannan lähellä oleva metsä peittää näkymän tonteilta merelle.

Liikenneyhteydet

Alue sijaitsee noin 7 km Porvoon keskustasta lounaaseen. Matkan voi kulkea esimerkiksi polkupyörällä erilaisia kevyenliikenteenväyliä pitkin. Julkinen liikenne kulkee alueen eteläpuolella olevaa Haikkoontietä pitkin. Moottoritien liittymään on matkaa noin 5 km.

Lähipalvelut

Julkiset lähipalvelut sijaitsevat Gammelbackassa, Tolkkisissa ja Haikkoossa. Lähikouluina palvelevat noin 2 kilometrin päässä olevat Tolkkisten koulu ja Eklöfska skolan. Lähimmät päiväkodit ovat Ylä-Haikkoon päiväkoti (noin 2,5 km) ja Haikkoontörmän päiväkoti (noin 3 km). Haikon kartanon kylpylä- ja hotellipalvelut ovat noin puolentoista kilometrin päässä. Lähin leikkipaikka on rantapuiston länsipuolella.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Maaperä

Osalla alueen tonteista voi olla savea. Talon perustaminen saattaa edellyttää paaluttamista. Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoja sivulla Hyvä tietää ennen tontin hakemista.

Kaupunki on tehnyt maaperätutkimuksen suurimmalle osalle alueen tonteista. Viisi tonttia luovutetaan ilman, että niihin tehdään maaperätutkimusta.

Kartta tonteista

Muuta

Haikkoonrannan asuinalue voi tulevaisuudessa vielä hieman laajentua. Voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti alue voi laajentua Haikkoonranta II:n asemakaava-alueen länsipuolelle. Laajenemiseen on varauduttu Haikkoonranta II-asemakaavassa siten, että tulevalle laajennusalueelle on mahdollista kulkea Helenantien ja Johannantien kautta.

Haikkoonrannan uusille kaduille on tehty pohja-asfaltti. Uudet kadut ja Annan tie tulevat lopulliseen korkoonsa vasta myöhemmin, kun niihin toteutetaan pinta-asfaltti ja reunakivet. Tontin saajien pitää kysyä kaupunki-infralta sopivaa korkotasoa sähköisen asiointipalvelun kautta.

Vähän matkan päässä Haikkoonrannasta on Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo. Porvoon vedestä kerrotaan, että itse puhdistamon alueella on aina jonkin verran hajuja, mutta kauemmas mentäessä mahdolliset hajut laimenevat. Porvoon vesi ei ole saanut lähialueen asukkailta ilmoituksia hajuista.

Haikkonrannan uusi alue

Ilmakuva rakenteilla olevasta Haikkoonrannan pientaloalueesta ja ympäröivää maisemaa.