Hoppa till innehåll

Lokalbefolkningen rekommenderar: Hindhår

Lediga tomter på kartan

Lediga egnahemstomter i grönt, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Carlandersvägen ligger i närheten av Hindhårs livskraftiga bycentrum. Till Borgå centrum är det drygt 10 kilometer och till E18-motorvägsanslutningen kör man på ca 10 minuter.

Vid gatan finns nio nya egnahemshus. Tomterna ligger på lerjord intill ett öppet åkerlandskap. En bäck slingrar sig genom åkerområdet och mynnar ut i Svartsån söder om Kungsvägen. Avståndet från Carlandersvägen till daghem är ca 300 meter och till skolan drygt en kilometer. I byn finns mångsidiga motionsmöjligheter.

Detaljplan och bygganvisningar

Jordmån

Jordmånen består av i medeltal fyra till nio meter mjuk lera. Du bekantar dig väl med FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:s anvisningar för grundläggningssätt innan du ansöker om tomt vid Carlandersvägen.

Mera information om specialförhållandena på tomterna med lerbotten finns på sidan Bra att veta innan du ansöker en tomt.

Karta över tomterna

Övrigt

Framför garaget (eller den täckta bilparkeringen) på egna tomten ska finnas minst fem meter rum.

Tomterna 7007-1, -2 och -3 belastas av servitut för avledande av vatten för torrläggning av mark.

Carlandersvägen

Flygbild över Carlandersvägens småhusområde före det finns hus på området samt omgivande landskap.