Hoppa till innehåll

Våningstal kIu2/3 understruket, Hindhår

På tomten får byggas:

  • Hus där den övre våningen är två tredjedelar av den nedre våningens våningsyta.
  • Om tomten sluttar får man bygga ett hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet kIu2/3 understruket. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan. Det understreckade talet anger den byggnadshöjd som ovillkorligen skall iakttas.

Våningstalsbeteckningen kIu2/3 understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal kIu2/3, Hindhår

På tomten får byggas:

  • Hus i en våning
  • Hus i en och en halv våning
  • Om tomten sluttar får man bygga ett hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet kIu2/3. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan.

Våningstalsbeteckningen kIu2/3 i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.