Hoppa till innehåll

Våningstal 2/3rII understruket, Majberget

På tomten får byggas:

  • Hus med överlappande, enligt backens form terrasserade våningar, där det finns en övre våning ovanpå den nedersta delen.
  • Hus med en fullständig övre våning och en partiell nedre våning.
  • Hus med två våningar, av vilka den nedre är delvis ”infälld i sluttningen”. Den delen av huset som är “infälld i sluttningen” får inte ha utrymmen som räknas till bostadsyta.

I detaljplanen är beteckningen för våningstalet 2/3rII understruket. Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av ytan i byggnadens andra våning som får användas i första våningen i ett sluttningshus för utrymme som inräknas i våningsytan. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Det understreckade talet anger den byggnadshöjd som ovillkorligen skall användas.

Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet är 2/3rII understruket. I våningstalet är II det romerska numret två. Den andra på två exempelhus på hur många våningar man får bygga om våningstalet i detaljplanen är understruket 2/3rII.
Våningstalsbeteckningen 2/3rII understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som våningstalsbeteckningen tillåter.

Våningstal II understruket, Majberget, kvarter 6016 och 6018

På tomten får byggas:

  • Hus med två våningar, av vilka den nedre är delvis ”infälld i sluttningen”. Den delen av huset som är “infälld i sluttningen” får inte ha utrymmen som räknas till bostadsyta.
  • Hus i två våningar.
Kombination av två bilder. Den första på ställe i detaljplanen, där våningstalet II är understruket. I våningstalet är II det romerska numret två. Den andra på två exempelhus på hur många våningar man får bygga på egnahemshustomter vid Majberget i kvarteren 6016 och 6018 när våningstalet i detaljplanen är understruket II.
Våningstalsbeteckningen II understreckad i detaljplanen och en illustration på hus som man får bygga på egnahemshustomter i kvarteren 6016 och 6018.