Siirry sisältöön

Kerrosluku 2/3rII alleviivattuna, Toukovuori

Tontille saa rakentaa:

  • Talon, jossa kerrokset ovat limittäin rinnettä myötäillen ja alemman osan päällä on toinen kerros.
  • Talon, jossa ylempi kerros on kokonainen ja sen alla on vajaa kerros.
  • Talon, jossa on kaksi kerrosta, joista alempi kerros on osittain ”työnnetty rinteen sisälle”. Rinteen sisään työnnetyssä talon osassa ei saa olla asuintiloiksi luettavia tiloja.

Asemakaavassa merkintä 2/3rII alleviivattuna. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen toisen kerroksen alasta saa rakennuksen ensimmäisessä rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Alleviivattu roomalainen luku osoittaa ehdottomasti käytettävän kerrosluvun.

Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä kerroslukumerkintä 2/3rII alleviivattuna. Kerroslukumerkinnässä II on roomalainen numero kaksi. Toisessa on kaksi esimerkkitaloa siitä, kuinka monta kerrosta saa rakentaa, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on alleviivattu 2/3rII.
Kerroslukumerkintä 2/3rII alleviivattuna asemakaavassa ja havainnekuva kerroslukumerkinnän sallimista taloista.

Kerroslukumrkintä II alleviivattuna, Toukovuori, korttelit 6016 ja 6018

Tonteille saa rakentaa:

  • Talon, jossa on kaksi kerrosta, joista alempi kerros on osittain ”työnnetty rinteen sisälle”. Rinteen sisään työnnetyssä talon osassa ei saa olla asuintiloiksi luettavia tiloja.
  • Kaksikerroksisen talon.
Yhdistelmä kahdesta kuvasta. Ensimmäisessä on asemakaavan kohta, missä on kerroslukumerkintä II alleviivattuna. Kerroslukumerkinnässä II on roomalainen numero kaksi. Toisessa on kaksi esimerkkitaloa siitä, kuinka monta kerrosta saa rakentaa Toukovuoressa kortteleissa 6016 ja 6018 oleville omakotitonteille, kun asemakaavan kerroslukumerkintä on alleviivattu II.
Kerroslukumerkintä II alleviivattuna asemakaavassa ja havainnekuva kortteleissa 6016 ja 6018 oleville omakotitonteille sallituista taloista.