Hoppa till innehåll

Borgå stad köper s.k. råmark i områden som saknar detaljplan. Målet är att köpa staden mark i god tid innan detaljplaneringen inleds. I första hand köper staden mark genom frivilliga markaffärer, men staden kan också skaffa områden genom byten, genom att utnyttja förköpsrätt eller genom att lösa in områden som är viktiga med tanke på stadens utveckling.

I detaljplanerade områden skaffar staden gatu- och parkområden och andra områden som anvisas för allmänt bruk.

Om du säljer fast egendom till kommunen får du dra av minst 80 procent på priset när det skattepliktiga beloppet på överlåtelsevinsten beräknas.

Tänker du sälja mark i Borgå? Ta kontakt med enheten för markanskaffning och -överlåtelse och fråga om staden är intresserad av området.

Kontaktuppgifter, stadens markanskaffning

Leevi Valkeavirta

Markanvändningsingenjör