Hoppa till innehåll

Borgå stad säljer våningshus- och radhustomter på olika håll i staden. Flera våningshustomter kommer att säljas under de närmaste åren. Lediga tomter syns på stadens karttjänst och i ePorvoo.

Lediga höghus- och radhustomter som kan sökas fortlöpande reserveras vanligtvis till den första sökanden. Staden organiserar också anbudsförfaranden för dessa. I tomtöverlåtelsen beaktas stadens bostadspolitiska mål.

Lediga flervånings- och radhustomter på kartan

Lediga våningshus- och radhustomter i lila. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Kontaktuppgifter, flervåningshus- och radhustomter

Pekka Söyrilä

Stf. Biträdande stadsdirektör