Hoppa till innehåll

Våningshus- och radhustomter i Majberget

Några kilometer från Borgå centrum mot sydost byggs Majbergets område för ca 1 400 invånare, där naturen skapar en egen frid och där alternativen styrs av principerna om hållbar utveckling.

Lediga tomter på kartan

Lediga våningshus- och radhustomter i lila, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Majberget är ett nytt energieffektivt bostadsområde sydöst om Borgå centrum. De första husen byggdes år 2015. Bostadskvarteren ligger nära kollektivtrafikgator och de interna förbindelserna ansluts smidigt till nätverken av gång- och cykelvägar. I Majberget finns stadens enda skiftesvårdsdaghem. De närmaste butikerna finns i Vårberga bostadsområde som är beläget på knappa 1,5 kilometers avstånd med cykel eller till fots. Med bil blir avståndet ca 2,5 kilometer.

Majberget passar människor som vill leva nära naturen. Den populära friluftsleden i Humla går alldeles intill Majberget. Från området öppnar sig en vacker utsikt till Stensböleviken och Svinö. Nära Majberget ligger Ekuddens naturstig och Ruskis naturskyddsområde med sina fågelskådningstorn.

Detaljplan och bygganvisningar

Servitut

Infarten till tomten 13-6004-4 sker över tomterna 13-6004-1 och 13-6004-2 enligt detaljplanen. Infarten bör delvis byggas och underhållas gemensamt med de intilliggande tomterna 6004-1 ja 6004-2.

I kvarteren 6004, 6006, 6007, 6009, 6012 och 6013 finns servitut för vägförbindelser inom kvarteren, och tomterna ansvarar för byggande och underhåll av dem.

Bilder från Majberget

Majberget, flygfoto.