Hoppa till innehåll

456 Majberget

Planområdet omfattar cirka 30 ha. Detaljplanen ger möjlighet att bygga ett nytt bostadsområde söder om Borgå centrum. Målet för den kommande byggnationen vid Majberget är att skapa ett energieffektivt område med litet koldioxidavtryck. Området ska dessutom passa in i Borgås skala och respektera den historiska stadstraditionen. Genom detaljplanen skapas kvartersområden för små bostadshus, fristående småhus, flervåningshus, serviceboende, byggnader för närservice samt en industribyggnad. I detaljplanen anvisas också reserveringar för park, områden för närrekreation samt gatuområden. Planen färdigställdes 2012.