Siirry sisältöön

AK 456 Toukovuori

Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 30 ha. Asemakaava mahdollistaa uuden asuinalueen rakentumisen Porvoon keskustan eteläpuolelle. Toukovuoren tulevan rakentamisen tavoitteena on energiatehokas ja vähähiilinen, Porvoon mittakaavaan sopiva ja historiallista kaupunkiperinnettä kunnioittava alue. Asemakaavalla muodostetaan korttelialueet asuinpientaloille, erillispientaloille, asuinkerrostaloille, palveluasumiselle, lähipalvelurakennuksille sekä teollisuusrakennukselle. Asemakaavassa on myös osoitettu varaukset puistolle, lähivirkistysalueille sekä katualueille. Kaava valmistui vuonna 2012.