Hoppa till innehåll

Skicka e-post till Pekka Söyrilä, om du vill reservera en våningshus- eller radhustomt i Borgå. Tillsammans hittar vi en lämplig tomt till er.

Fundera i förväg:

  • Vilket område är du intresserad av?
  • Hur mycket byggrätt behöver du?
  • Behöver du eventuellt mera byggrätt efter några år?
  • När har du tänkt börja bygga?

Skicka den egentliga ansökan med e-post då du har varit i kontakt med tomtchefen. Ansökan kan var fritt formulerad. Berätta i din ansökan:

  • vilken eller vilka tomter du söker
  • planerad tidsplan för byggandet
  • en preliminär plan för hur mycket av byggrätten du utnyttjar
  • i vems namn du köper tomten
  • är det frågan om hyresobjekt eller ägarobjekt samt planerad bostadsstorlek
  • kontaktuppgifter.

Skicka din ansökan till tomtchefen.

Stadsstyrelsen eller tomtchefen fattar ett beslut om tomtreserveringen.

Kontaktuppgifter, ansökan om våningshus- och radhustomter

Pekka Söyrilä

Stf. Biträdande stadsdirektör