Hoppa till innehåll

Frågor och svar

På den här sidan hittar du nyttig information om medborgarinstitutets kurser, betalningar och praxisar. Du kan även vända dig till institutets kansli.

Kursanmälan inför läsåret 20242025

Anmälan för läsåret 20242025 öppnar

  • 14.8.2024 kl. 18, gymnastik- och danskurser
  • 15.8.2024 kl. 18, alla övriga kurser

Kurserna publiceras i webbtjänsten under juni månad.

Kursbroschyren publiceras digitalt under juli månad och den tryckta kursbroschyren delas ut till hushåll i Borgå och Askola med posten i augusti.

Allmänt om kurser

Måste man meddela frånvaro till institutet?

Generellt sett behöver du inte meddela enstaka frånvaro. Undantag är:

  • Matlagningskurser
  • Privatundervisning (till exempel pianotimmar eller sånglektioner)
  • Dataöppet med tidsbokning
  • Egen arbetskraftsutbildning

Var ser jag kursens tidtabell?

Gå till institutets webbtjänst. Sök din kurs till exempel med hjälp av kurskoden eller kursens namn. Genom att trycka terminen får du fram alla terminens undervisningstillfällen.

Var hittar jag medborgarinstitutets semesterperioder?

Undervisningens start- och slutdatum varierar beroende på kursen, så det lönar sig alltid att kontrollera kursens undervisningsdatum separat. Till exempel sommar- och jullovens tidpunkt beror på kursen. Medborgarinstitutets allmänna semesterperioder hittar du här:

Hur hittar jag undervisningsplatsen?

Medborgarinstitutet har verksamhet på många olika platser och utrymmen. Du kan kontrollera din kursplats i kursens webbtjänst, där du även ser kursplatsen på kartan.

Undervisningsrummet står inte alltid angivet i kursinformationen på förhand. I Linnankosken lukio, Keskuskoulu, Lyceiparkens skola och KoMbi-huset kan vaktmästaren vägleda dig till rätt plats vid behov.

Var hittar jag lärarens kontaktuppgifter?

Medborgarinstitutet får inte publicera lärarnas kontaktuppgifter på webbplatsen. Ofta ger läraren sina kontaktuppgifter till deltagarna på kursen. Om du har brådskande ärende, kontakta medborgarinstitutets kontor. Eventuella avbokningar bör alltid meddelas till kontoret, inte till läraren.

Måste man skaffa kursboken själv?

På de flesta kurser köper studenterna böckerna själva. Du kan komma till den första gången utan bok. Du får mer information från läraren.

Tillkommer det materialavgifter för kurserna?

Praxisen för materialavgifter varierar mellan olika kurser. Oftast finns information om materialavgift i kursbeskrivningen. På många kurser är det svårt att bedöma materialavgifterna i förväg. En vanlig praxis är att varje deltagare bekostar det material hen behöver för sitt valda arbete eller verk, och beställningen görs gemensamt via kursläraren.

Om du inte hittar information i kursbeskrivningen kan du vara i kontakt med kansliet.

Kommer det inställda undervisningstillfället att ersättas?

I normala fall ersätts inte en enstaka inställd lektion på kursen med en extra kursträff.

Kursanmälan

När sker kursanmälan?

Kursanmälan för läsåret 2024-2025 börjar 14.8.2024 kl. 18 (motion och dans) och 15.8.2024 kl. 18 (övriga).

I allmänhet bör du anmäla dig till en kurs senast 7 dagar före kursens start. Vi tar dock emot anmälningar för lediga platser under hela läsåret.

Kan jag anmäla mig till en kurs som redan har börjat?

För många kurser kan du fortfarande anmäla dig även om kursen redan har börjat. Kontakta medborgarinstitutets kansli för mer information.

Måste man anmäla sig skilt till vårterminen på en kurs som fortsätter hela läsåret?

Din kursanmälan innefattar de undervisningstillfällen som står i kursens uppgifter. Ifall båda terminerna finns under kursens uppgifter, behövs ingen skild anmälan till vårterminen.

Ibland finns det skilda kurser för höst- och vårterminen. Oftast märker du detta redan på kursens rubrik, t.ex. “Babyrytmik, höst”. Ifall du vill fortsätta med hobbyn under vårterminen, ska du anmäla dig skilt också till vårens kurs. Anmälan till alla kurser öppnar samtidigt i augusti.

Hur vet jag om kursen blir av?

Eventuella förändringar eller avbokningar meddelas alltid till kursdeltagarna via sms, e-post eller telefon med de angivna kontaktuppgifterna. Om du inte har fått meddelande om att kursen är inställd börjar kursen som planerat enligt schemat.

Hur ser jag mina egna anmälningar?

Gå till institutets webbtjänst. Välj “Min information” i toppmenyn. Ange din e-postadress, så får du ett e-postmeddelande via vilket du kan se dina egna anmälningar.

Om du inte minns vilken e-postadress du anmält dig med kan du kontrollera saken från medborgarinstitutets kansli.

Jag fick en köplats till kursen. Vad betyder det?

Studerande antas till kurserna i anmälningsordning. De på väntelistan kommer att meddelas personligen om en plats blir ledig på kursen. Det maximala deltagarantalet varierar beroende på kursen och undervisningsutrymmet. Ofta blir enskilda platser på kurser tillgängliga, så du kan mycket väl anmäla dig till väntelistan även om kursen redan är full.

Var kan jag se min plats i kön?

Tyvärr är köns längd inte synlig för kunden. Du kan kontrollera detta genom att kontakta kansliet.

Avbokning

Jag vill avboka mitt deltagande, vad ska jag göra?

Kontakta medborgarinstitutets kontor i första hand via e-post på kansalaisopisto(at)porvoo.fi. Avbokning kan inte göras till kursläraren. Du kan också avboka genom onlinetjänsten senast 7 dagar före kursstart.

Observera att avbokning av öppen universitetsutbildning måste göras skriftligen via e-post till både medborgarinstitutet samt till universitetet som organiserar studierna innan kursen börjar.

Måste jag betala för kursen om jag avbokar?

Avbokningar måste göras senast sju dagar före kursens början. Om avbokningen görs i tid återbetalas kursavgiften i sin helhet. Avbokningen kan också göras via webbtjänsten senast 7 dagar före kursens början.

Om avbokningen görs för sent eller inte alls, debiteras normalt hela kursavgiften.

Om du måste avboka ditt deltagande till exempel av hälsoskäl, kontakta kansliet.

Betalning

Varför har jag inte fått en pappersfaktura?

Pappersfakturan skickas först när kursen har börjat. Den brukar komma 2-4 veckor efter kursstart. Om du inte har fått fakturan inom denna tid, vänligen kontakta institutets kansli.

Andra möjliga orsaker:

Om du har ett giltigt e-fakturaavtal med Borgå stad skickas fakturan primärt som e-faktura till din bank.

Direktdebiteringsfakturorna skickas till banken, och direktdebiteringsmeddelandet kommer som papper via posten.

Fakturan skickas till OmaPosti om du har ett sådant avtal.

Anvisningar för fakturering från Borgå stad

Kan jag betala kursen med förmånsbiljetter eller -saldo?

Ja, du kan betala kursavgiften med Smartum, Epassi och Edenred.

Jag kan inte betala kursen via betallänken

Betallänken är giltig i 14 dagar. Länken kan således vara föråldrad eller av annan anledning defekt. Om du inte kan betala med betallänken får du en pappersfaktura (med ny förfallodag) efter betallänkens förfallodag.

Kan jag betala kursavgiften på medborgarinstitutet?

Nej. Du kan betala kursavgiften antingen på nätet eller vid Servicekontoret Kompassen efter att du fått pappersfakturan.

Jag har betalat men fått en pappersfaktura hem. Vad ska jag göra?

Vänligen kontakta institutets kontor.

Övrigt

Var hittar jag kursprogrammet?

Det tryckta kursprogrammet delas ut till alla hushåll i Borgå och Askola med posten i augusti. Kursprogrammet kan också hämtas från medborgarinstitutet (KoMbi-huset) eller Lyceiparkens skola. Studieprogrammet finns också tillgängligt online.

Varför blev kursen inställd?

Oftast ställs kurser in på grund av för litet deltagarantal. Minimiantalet deltagare för kurser är vanligtvis 10, 8 i byarna och 6 i Askola. Ifall en kurs ställs in meddelas detta alltid separat.

Vad är åldersgränsen för kurserna?

De flesta kurser har ingen officiell åldersgräns, och också minderåriga deltagare är välkomna enligt sin egen färdighetsnivå. Eventuella åldersgränser står vanligtvis i kursbeskrivningen. Av säkerhetsskäl är åldersgränsen för deltagare i motionsgrupper 15 år och för trä- och metallarbetskurser 16 år.

Har medborgarinstitutet kurser för personer i behov av särskilt stöd?

Kurser riktade till personer i behov av särskilt stöd är

  • Taidepiiri Taidekat
  • Keittiötaitoja erityistä tukea tarvitseville

Alla kurser vid medborgarinstitutet är öppna för alla. Genom att visa upp EU:s Funktionshinderkort får deltagare ta med sig en assistent kostnadsfritt till kurserna.

Har medborgarinstitutet försäkring?

Ja. Borgå stad har en försäkring som täcker hobbyverksamheten och inkluderar också institutets studerande. Vid behov kontakta rektorn.

Kan jag få ett intyg från kursen?

Ja. Du kan beställa ett intyg från kontoret efter att kursen har avslutats. Intyget kostar sex euro.

Kan jag få studiepoäng för kursen?

Det beror på kursen. För vissa kurser vid medborgarinstitutet är det möjligt att få studiepoäng. Om du vill få studiepoäng från en kurs bör du meddela läraren om detta vid första kurstillfället.