Hoppa till innehåll

Kursanmälan för läsåret 20242025

Anmälan för läsåret 20242025 öppnar stegvis

  • 14.8.2024 kl. 18 gymnastik- och danskurser
  • 15.8.2024 kl. 18 alla övriga kurser

Under ovan nämnda dagar har kansliet jour per telefon och på plats kl. 18–20.

Instruktioner

Anmälan till medborgainstitutets kurser sker huvudsakligen senast sju dagar innan kursen börjar. Vi tar emot anmälningar till lediga platser under hela läsåret.

Du kan anmäla dig elektroniskt via institutets webbtjänst, per telefon eller på byrån. Det är inte möjligt att anmäla sig via e-post, textmeddelande eller telefonsvarare.

Kursdeltagarna antas till kurserna i anmälningsordning. Deltagare på väntelista får ett personligt meddelande ifall det blir lediga platser på en kurs. Deltagarna meddelas per textmeddelande, e-post eller telefon om ändringar på enskilda kurser och de får en påminnelse per e-post innan en kurs startar.

Uppgifter för anmälan

Sök upp kurskoden/-koderna och ha följande uppgifter till hands när du anmäler dig

  • namn
  • socialskyddssignum
  • hemkommun
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • utbildningsbakgrund (grundnivå / andra stadiet / högre utbildning)
  • huvudsaklig aktivitet (sysselsatt / arbetslös / studerande / pensionär / annan)

Om du vill anmäla någon annan, uppge den personens personuppgifter. Om du inte har ett socialskyddssignum, anmäl dig per telefon till byrån.

Avbokning av anmälan

Om du vill avboka din anmälan, gör det senast 7 dagar före kursstart. Om du vill avboka, ta kontakt med byrån, gärna per mejl till kansalaisopisto@borga.fi
Du kan också avboka genom att gå in via anmälningssystemet på internet med den kod du fick då du anmälde dig. Det går inte att avboka genom att endast meddela läraren om saken.

Dataskydd

Borgå medborgarinstitut samlar in studerandes personuppgifter i samband med anmälan i ett kurshanteringssystem som upprätthålls digitalt för att administrera kurser och för fakturering samt registrering av betalda kursavgifter.

En dataskyddsbeskrivning om registret har uppgjorts.