Hoppa till innehåll

Anvisningar för kursdeltagare

Bra att veta

KoMbi-huset är stängt under höstlovet
17.10-23.10.2022

 • Kursdeltagarna antas till kurserna i anmälningsordning.
 • Minimiantalet elever är vanligen 10 i centrum och 8 i glesbygden.
 • Deltagare på väntelista får ett personligt meddelande ifall det blir lediga platser på en kurs.
 • Deltagarna meddelas per textmeddelande, e-post eller telefon om ändringar på enskilda kurser och de får en påminnelse per e-post innan en kurs startar.
 • Kursdeltagarna är försäkrade, ta vid behov kontakt med rektorn.
 • En lektion är vanligen 45 minuter.
 • Gymnastikkursernas nedre åldersgräns är 15 år.
 • Trä- och metallsmideskursernas nedre åldersgräns är 16 år.
 • I individuell musikundervisning mister man sin kursplats om man är frånvarande utan att meddela förhinder eller om man är borta mera än 25 % av tiden.
 • Man behöver inte meddela läraren eller byrån vid tillfällig frånvaro från kurserna. Undantag: matlagningskurser, individuell musikundervisning och dataöppet med tidsbokning samt arbetskraftsutbildning.
 • Vi följer myndigheternas och stadens epidemianvisningar. Det kan innebära att kurser för någon period övergår till distansundervisning. Om institutet ordnar ersättande distansundervisning så återbetalas kursavgiften inte. Ifall en kurs inte kan hållas på distans så återbetalas den andel av kursavgiften som motsvarar de uteblivna timmarna. Summor under 10 € återbetalas inte.
 • En enskild lektionsgång som inhiberas ersätts i regel inte.
 • Kom på kurs endast fullt frisk. Kom ihåg god handhygien.
 • Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Intyg

 • Intyg ges på begäran efter avslutad kurs, priset är 6 euro. Kontakta kansliet.
 • Studerande, vid andra läroanstalter, som vill ha ett vitsord för en kurs, bör avtala om saken med medborgarinstitutets kursledare direkt den första kursgången.
  Intyg över godkända kurser inom Öppna universitetet vid Åbo Akademi fås på begäran via mejladressen:opu@abo.fi

Validerade kurser

En del av institutets kurser är markerade med en tärningssymbol. Det innebär, att det är möjligt att få studiepoäng för dessa kurser. Att avlägga studiepoäng är inte obligatoriskt. Man kan fortfarande delta endast som en hobby. Om du vill avlägga studiepoäng på en kurs, meddela detta åt kursledaren genast den första lektionen. Välkommen med och pröva på detta!

Den fria bildningen har fått ett nytt uppdrag, dvs en möjlighet att validera lärandet. Avlagda studiepoäng kan vara till nytta vid jobbsökning eller då man ansöker om en studieplats. Poängen gör det lättare att bevisa det kunnande man har fått via studier vid medborgarinstitut, de kan ex. räknas till godo i studier på andra stadiet. Inlärningsmål och bedömningskriterier hittas i de berörda kursernas kursbeskrivning på nätanmälningssidan. Bedömningsskalan för studieprestationer är godkänd/underkänd.

Endast godkända studieprestationer överförs till Koski-databasen, enligt samma förfarande som vid andra läroanstalter. På den första lektionen fyller studerande som vill ha studiepoäng i en blankett och godkänner därmed överföring av data. Samtidigt bör man också visa upp identitetsbevis. De egna avlagda studieprestationerna kan, med stark identifiering, granskas genom att logga in på www.studieinfo.fi

Dataskydd

Borgå medborgarinstitut, som registeransvarig, lagrar sina studerandes personuppgifter i ett kurshanteringssystem som upprätthålls digitalt för att administrera kurser och för fakturering samt registrering av betalda kursavgifter.

En dataskyddsbeskrivning om registret har uppgjorts. Beskrivningen finns att läsa på institutets byrå eller via länken:

Mera information om dataskydd: