Hoppa till innehåll

Anvisningar för kursdeltagare

Bra att veta

 • Kursdeltagarna antas till kurserna i anmälningsordning.
 • Minimiantalet elever är vanligen 10 i centrum och 8 i glesbygden.
 • Deltagare på väntelista får ett personligt meddelande ifall det blir lediga platser på en kurs.
 • Deltagarna meddelas per textmeddelande, e-post eller telefon om ändringar på enskilda kurser och de får en påminnelse per e-post innan en kurs startar.
 • Kursdeltagarna är försäkrade, ta vid behov kontakt med rektorn.
 • Lektionernas antal är i kursbeskrivningen markerade med bokstaven h – en lektion varar 45 minuter.
 • Gymnastikkursernas nedre åldersgräns är 15 år.
 • Trä- och metallsmideskursernas nedre åldersgräns är 16 år.
 • I individuell musikundervisning mister man sin kursplats om man är frånvarande utan att meddela förhinder eller om man är borta mera än 25 % av tiden.
 • Man behöver inte meddela läraren eller byrån vid tillfällig frånvaro från kurserna. Undantag: matlagningskurser, individuell musikundervisning och dataöppet med tidsbokning samt arbetskraftsutbildning.
 • Vi följer myndigheternas och stadens epidemianvisningar. Det kan innebära att kurser för någon period övergår till distansundervisning. Om institutet ordnar ersättande distansundervisning så återbetalas kursavgiften inte. Ifall en kurs inte kan hållas på distans så återbetalas den andel av kursavgiften som motsvarar de uteblivna timmarna. Summor under 10 euro återbetalas inte.
 • En enskild lektionsgång som inhiberas ersätts i regel inte.
 • Kom på kurs endast fullt frisk. Kom ihåg god handhygien.
 • Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Intyg

 • Intyg ges på begäran efter avslutad kurs, priset är 6 euro. Kontakta kansliet.
 • Studerande, vid andra läroanstalter, som vill ha ett vitsord för en kurs, bör avtala om saken med medborgarinstitutets kursledare direkt när kursen börjar.
 • Av vissa kurser är det även möjligt att få studiepoäng

Dataskydd

Borgå medborgarinstitut, som registeransvarig, lagrar sina studerandes personuppgifter i ett kurshanteringssystem som upprätthålls digitalt för att administrera kurser och för fakturering samt registrering av betalda kursavgifter.

En dataskyddsbeskrivning om registret har uppgjorts. Beskrivningen finns att läsa på institutets byrå.

Mera information om dataskydd: