Hoppa till innehåll

i DaisyFamily – dagligen

 • Granska uppgifterna om familjen
 • Uppdatera kontaktuppgifterna
 • Reservera vårdtider
 • Anmäla frånvaro
 • Svara på förfrågningar
 • Läsa och skicka meddelanden
 • Läsa och skriva barnets plan för småbarnspedagogik
 • Läsa och skriva barnets förskolas läroplan
 • Ge tillstånd att använda inkomstregistet i “Tillstånd och samtycker”
 • Ge tillstånd för elektronisk anmälan (beslut) i “Tillstånd och samtycker”

i eDaisy – beslut

 • Ansöka om plats inom småbarnspedagogiken
 • Anmäla sig till förskoleundervisningen
 • Säga upp platsen inom småbarnspedagogik eller förskoleundervisning
 • Göra en inkomstutredning
 • Ta emot platsen inom småbarnspedagogik eller förskoleundervisning
 • Ansöka om servicesedel
 • Säga upp servicesedeln
 • Anmäla om ändringar, t.ex. timgränsen, ny familjemedlem, annan förändring i familjesammansättningen
 • Ge tillstånd att använda inkomstregistret i “Grundläggande användarinformation”
 • Ge tillstånd för elektronisk anmälan (beslut) i “Grundläggande användarinformation”

För att sköta ärenden via Daisy krävs stark autentisering, antingen med bankkoder eller mobilcertificat. Myndighetsbeslut som berör klienten kan ses i tjänsten suomi.fi.

Behöver du Daisy-hjälp?

Vänligen kontakta egen grupp eller daghemsföreståndare först. Stöd också via email från daisy@borga.fi.