Hoppa till innehåll

Största delen av bidragsbesluten fattas först i juni, utbetalningen av dessa bidrag sker en månad senare än vanligt

Ansökningstiden för Borgå stads bidrag gick ut i slutet av mars. Inom utsatt tid kom det in 488 ansökningar.

Porvoon kaupungin tunnus.


Stadens bidrag söktes detta år för första gången helt och hållet i ett elektroniskt system. I vissa av stadens bidrag hade detta år införts ändringar, bland annat i fråga om kriterierna för beviljande av bidrag och ansökningsblanketterna. Det nya ansökningssättet förutsatte stark autentisering också av dem som lämnade in ansökningar för föreningar. Under ansökningstiden ordnade staden informations- och utbildningsmöten och gav stöd till dem som ansökte om bidrag.
– De sökande tog emot ändringen mycket bra. Vissa svårigheter förekom, men jag har inte hört att någons ansökan skulle ha blivit ogjord på grund av det nya ansökningssättet, berättar fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt.
– Jag vill varmt tacka alla sökande för deras tålamod samt stadens anställda för att de har hjälpt sökande med att fylla i ansökningar och gett stöd och råd, säger Lindholm-Ahlefelt.

Bidragen betalas i juli

De som handlägger ansökningarna går igenom dem i maj, och de beslut som gäller sektorn för livskraft behandlas i livskraftsnämnden den 13 juni.
– Detta innebär att utbetalningen av dessa bidrag skjuts fram till juli, en månad senare än förut. Jag hoppas att detta inte orsakar någon oöverkomliga problem, konstaterar Anders Lindholm-Ahlefelt.

Bidragen till enskilda vägar betalas i juni som vanligt

Inom utsatt tid kom det in 229 ansökningar som gällde underhåll av enskilda vägar och 14 ansökningar som gällde grundlig förbättring. Besluten om bidrag till enskilda vägar blir liksom tidigare år klara i maj och underhållsbidragen betalas ut i juni.

I mars kunde följande bidrag sökas:

Bidrag för kulturverksamhet, såsom projektbidrag, konstnärsstipendium och stipendium ur Hopea-Untracht-fonden. Bidrag för ungdomsverksamhet och idrottsverksamhet, bidrag för gemenskapsanda, bidrag till medborgarinstitutets elevkårer, bidrag för grundläggande konstundervisning och bidrag för enskilda vägar.

I och med reformen med välfärdsområdet och inrättandet av bidraget för gemenskapsanda har bidraget för medborgarverksamhet, social- och hälsovårdssektorns bidrag samt bidraget till sysselsättningsprojekt slopats, och de kunde inte längre sökas detta år.