Hoppa till innehåll

Idrotts-, kultur- och ungdomstjänsternas bidrag och bidragen för social delaktighet behandlas i nämnden ännu i maj

Till skillnad från vad som informerats tidigare så kommer idrotts-, kultur- och ungdomstjänsternas bidrag och bidragen för social delaktighet att behandlas vid livskraftsnämndens möte den 30 maj.

Porvoon kaupungin tunnus.

Om nämnden godkänner tjänsteinnehavarbesluten gällande bidragen så hinner bidragen betalas ut i juni på samma sätt som tidigare år.

Bidrag för enskilda vägar betalas som vanligt i juni.

Gällande övriga bidragsformer, såsom bidrag till medborgarinstitutets elevkårer och bidragen för grundläggande konstutbildning, fattas besluten vid livskraftsnämndens möte den 13 maj. Dessa bidrag betalas ut i juli.

Ansökningstiden för Borgå stads bidrag gick ut i slutet av mars. Inom utsatt tid kom 488 ansökningar.