Siirry sisältöön

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen.

Ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista

  • elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
  • merkittävästä varallisuudesta sekä
  • muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät
  • kaupunkikehityslautakunnan sekä rakennus – ja ympäristölautakunnan osalta myös jäsenet ja varajäsenet
  • jaostojen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät
  • Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Ilmoita sidonnaisuuksista:

Kuntaliiton suositus: