Hoppa till innehåll

Enligt kommunallagen ska kommunens vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar till revisionsnämnden som övervakar iakttagandet av redogörelseskyldigheten och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Bestämmelsen har tillämpats fr.o.m. 1.6.2017.

Redogörelserna offentliggörs i stadens webbtjänst. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag.

Redogörelsen ska lämnas för bindningar när det gäller uppgifter

  • i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,
  • för betydande förmögenhet och
  • för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelseskyldigheten är begränsad så, att den gäller kommunens centrala förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare.

Av förtroendevalda och tjänsteinnehavare är följande redovisningsskyldiga:

  • ordföranden och vice ordförande i fullmäktige
  • ledamöterna, ersättare och föredragande i stadsstyrelsen
  • ordförande, vice ordförande och föredragande i nämnderna
  • i stadsutvecklingsnämnden och byggnads- och miljönämnden också ledamöter och ersättare
  • ordföranden, vice ordföranden och föredragande i sektionerna

Redogörelsen för bindningarna slopar inte skyldigheten att anmäla jäv i det kommunala beslutsfattandet. Jäv avgörs fall för fall enligt föreskrifterna i kommunallagen och förvaltningslagen.

Lämna en redogörelse om bindningar:

Kommunförbundets rekommendation: