Gå till innehåll

Förtroendevaldas bindningar

Förtroendevalda

Ahola Riitta, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

Inget att anmäla.

Andersson Christer, ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i byggnads- och miljönämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Pellinge Skärgårdstjänst Ab, verkställande direktör/ägare.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Pellinge Fbk, vice kårchef.
 • Stor-Pellinge Skifteslag Holmar, Jordområden och Fiskelag, styrelsemedlem.

Betydande förmögenhet.

 • Fastighetsägare 112 ha, Storpellinge.

Inget annat att anmäla.

Andersson Elin, ordförande i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Antman Sofia, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet

 • Finlands Frälsningsarmé/Daghemmet Solhem, daghemsföreståndare

Inget annat att anmäla.

Bergström Ilpo, ersättare i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Blomander Nicolina, ersättare i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Blomqvist Tom, vice ordförande i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Blomqvist-Valtonen Elin, stadsstyrelsens första vice ordförande

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Careeria Oy, styrelsemedlem >21.10.2021
 • Posintra Oy, styrelsemedlem.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Svenska Finlands Folkting, utskottsordförande, medlem i arbetsutskottet.
 • Stiftelsen Tre Smeder, delegations medlem.
 • Stiftelsen Arcada, medlem i förvaltningsrådet
 • SFP i Borgåbygden rf, ordförande.
 • Nylands förbund, landskapsstyrelsen, medlem

Av staden utsedd representant

 • Utvecklingsbolaget Posintra Ab, ledamot i styrelsen

Inget annat att anmäla.

Fagerberg Charlotta, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

Inget att anmäla.

Grönman Jarmo, stadsutvecklingsnämndens vice ordförande

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden

 • Borgå A-bostäder Ab, styrelsens ordförande.
 • Kiinteistö Oy A-Lukaali Oy, styrelsens ordförande
 • Fastighets Ab Hansavägen 10, styrelsens ordförande.
 • Bostads Ab Suomentalo, styrelsens ordförande.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Bryggeri Ab, styrelsens ordförande.
 • JG-Kiinteistöt Oy, styrelsens ordförande.
 • Jomer Oy, styrelsens ordförande.
 • Pocatello Oy, styrelsemedlem.
 • Asunto Oy Porvoon Maalaiskunnan Meriharju, styrelsens ordförande.
 • Kiinteistö Oy Mannerheiminkatu 16, styrelsemedlem.
 • Kiinteistö Oy Yrittäjäntie 6, styrelsemedlem.
 • Asian Food House Oy, styrelsemedlem.
 • Oy Rukafun Ab, verkställande direktör.
 • Kiinteistö Oy Västerviken, ersättare i styrelsen.

Inget annat att anmäla.

Havila Malin, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

Inget att anmäla

Hirvilammi Tuuli, ledamot i stadsstyrelsen

Inget att anmäla.

Hjelt Nea, ledamot i stadsstyrelsen

Inget att anmäla.

Hoffrén Irmeli, ersättare i stadsstyrelsen

Inget att anmäla.

Holmström Johnny, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet

 • IOTOI Oy, VD

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Tolkis Bollklubb, styrelsemedlem

Inget annat att anmäla.

Hummastenniemi Krista, ledamot i byggnads- och miljönämnden

Anna bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • As. Oy Viertokuja

Inget annat att anmäla.

Ijäs Pekka, ersättare stadsutvecklingsnämnden

Inget att anmäla.

Ijäs Seppo, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

Inget att anmäla.

Jokinen Juha, vice ordförande i finskspråkiga utbildningssektionen

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Porvoon Weikot ry, direktionens vice ordförande.
 • Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto, ledamot och ersättare i direktionen för uppfostring.
 • Porvoon seurakuntayhtymä, gemensamma kyrkofullmäktiges ersättare
 • Hamarinja Gammelbackan demarit HTY ry, ledamot i direktionen
 • Porvoon suomenkielisen koulutustoimen kesäkotisäätiö, ledamot i styrelsen
 • Porvoon Demarien kunnallisjärjestön edustajisto, medlem.

Inget annat att anmäla.

Kanervala Tuomas, revisionsnämndens vice ordförande

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Accuscore Oy, sportanalytik, verkställande direktör.
 • Kanervala Oy, konsultering, verkställande direktör.
 • Kerkkoon Panomiehet Oy, tillredning av öl, verkställande direktör.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Kerkkoon Urheilijat, direktionens ordförande.
 • Centerns kommunalorganisation i Borgå, direktionsmedlem.

Inget annat att anmäla.

Karlsson Anette, andra vice ordförande i stadsstyrelsen

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • NAL Itä-Uusimaa ry, styrelsemedlem.

Av staden utsedd representant

 • Nylands förbunds fullmäktige, ledamot

Inget annat att anmäla.

Kittilä Juha, ordförande i revisionsnämnden

Inget att anmäla.

Kivekäs Kari, ledamot i byggnads- och miljönämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Suomen Pintatekniikka Oy, Rakentaminen, verkställande direktör.

Inget annat att anmäla.

Korpi Marianne, ersättare i stadsstyrelsen, vice ordförande i bildningsnämnden

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Varuboden Osla, medlem i representantskapet

Inget annat att anmäla.

Laurila Mika, ersättare i stadsstyrelsen

Inget att anmäla.

Lehtonen Aleksi, ersättare i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Lintukangas Riikka, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet.

 • Surrexit Cinis Oy, övriga byggnadsteknisk konsultering, verkställande direktör, ägande 50 %
 • Solum Eximus Oy, allmän partihandel, verkställande direktör, ägande 100 %
 • Rakennus Oy Remsetti, byggandet, prokurist

Inget annat att anmäla.

Lund Bodil, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Folkadademi, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla.

Luukkainen Hannele, ledamot i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Luusua Ilkka, ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Gränsbevakningsväsendet, Tjänsteman, Fartygsinspektör

Inget annat att anmäla

Lönnfors Hanna, ersättare i stadsstyrelsen, ordförande i bildningsnämnden

Inget att anmäla.

Lönnroth Malin, ordförande i svenskspråkiga utbildningssektionen

Inget att anmäla.

Malin Pekka, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

Inget att anmäla.

Mattsson Emilia, ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

Inget att anmäla.

Mattsson Pontus, ersättare i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Mellin-Kranck Gia, ersättare i stadsstyrelsen

Inget att anmäla.

Metsola Kim

Inget att anmäla.

Metsola Silja, vice ordförande i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi -koncernen, vice ordförande.
 • Borgå Elnät Ab, ordförande.

Inget annat att anmäla.

Montonen Niklas, ersättare i byggnads- och miljönämnden

Nousiainen Jarno, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

Inget att anmäla.

Nyholm Patrick, ledamot i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Nylander Mikaela, stadsfullmäktiges ordförande

Av staden utsedd representant.

 • Yrkesinstitutet Prakticum, medlem

Oksanen Jari, ersättare i stadsstyrelsen

Inget att anmäla.

Orava Hilkka-Leena, ersättare i stadsstyrelsen, ordförande i finskspråkiga utbildningssektionen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Careeria Oy, arbetsgivare

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Porvoon Uuden MLL:n hallitus
 • OAJ:n Careerian paikallisyhdistys ry:n toiminnantarkastaja
 • Porvoon kaupungin suomenkielisen kesäkotisäätiö sr, hallituksen jäsen
 • Porvoon Kokoomus ry, puheenjohtaja

Inget annat att anmäla.

Pasanen Petri, ledamot i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Pauloaho Kari, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Suomen Mukavat Hotellit Oy, VD.

Inget annat att anmäla.

Peltonen Petri, centralvalnämndens ordförande

Inget att anmäla.

Piirainen Marko, ersättare i stadsstyrelsen

Av staden utsedd representant

 • Affärsverket Borgå Lokalservice, direktionens ordförande

Inget annat att anmäla.

Pynnönen Kristel, ordförande i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi -koncernen, ledamot

Inget annat att anmäla.

Ranta Janne, ersättare i stadsstyrelsen

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • FC Futura ry, sekreterare.
 • Posintra Oy, styrelsemedlem

Inget annat att anmäla.

Raumanni Minna, ersättare i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Roponen Jouni, ersättare i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Ryynänen Sami, medlem i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi -koncernen, medlem.
 • Borgå Elnät Ab, medlem
 • Posintra Ab, styrelsemedlem

Inget annat att anmäla.

Saarela Liisa, ersättare i byggnads- och miljönämnden

Av staden utsedd representant

 • Borgå Museiföreninga, ledamot i styrelsen

Inget annat att anmäla.

Savin Charlotta, vice ordförande i social- och hälsovårdsnämnden

Inget att anmäla.

Servin Kevin, ledamot i stadsstyrelsen

Inget att anmäla.

Sigfrids Frida, ledamot i byggnads- och miljönämnden

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Stiftelsen för Östra Nylands körövningsbanas representantskap
 • Svenska Finlands Folkting, medlem
 • Svenska Kulturfondens delegation, medlem

Inget annat att anmäla.

Sjöblom Vivika, ersättare i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Suhonen Mirja, ledamot byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Sundelin Linda, vice ordförande i svenskspråkiga utbildningssektionen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • FitFabriken Oy, verkställande direktör

Inget annat att anmäla.

Sveholm Pehr, ersättare i stadsstyrelsen

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Styrelsen för Aktiastiftelsen, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla.

Sågbom Pia, ledamot byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Söderberg Johan, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi koncernen, ordförande i moderbolaget.
 • Borgå elnät Ab, styrelsemedlem.
 • Careeria Oy, styrelsens ordförande >28.10.2021
 • CareeriaPlus, styrelsens ordförande >28.10.2021

Betydande förmögenhet.

 • Fastighetsägare (½) i Mickelsböle och Pellinge sammanlagd andel 18 ha.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Borgå Akilles centralstyrelse, ordförande.
 • Mickelsböle vattenandelslag, styrelsens ordförande

Inget annat att anmäla.

Tanska Juho, ledamot i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla.

Uski Nina, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Mainostoimisto Pisara Oy, ägare/verkställande direktör.

Inget annat att anmäla.

Valasti Matti, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Stiftelsen för östra Nylands körövningsbana, ledamot.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Veteranishockeysällskapet Toldboys, ordförande.
 • Akilles ski team, medlem i direktionen

Inget annat att anmäla.

Valtonen Mikko, andra viceordförande i stadsfullmäktige

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Careeria Oy, styrelsens ordförande
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp. medlem i partistyrelsen
 • Porvoon Työväenyhdistys ry, styrelsens ordförande

Inget annat att anmäla.

Varpio Mika, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Maisema-arkkitehtitoimisto Aistimaa, verkställande direktör

Inget annat att anmäla.

Virtanen Hanna, ersättare i stadsutvecklingsnänmden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet:

 • Suomen Yrittäjät, medlem i fullmäktige
 • Porvoon Yrittäjät, medlem i styrelsen
 • HORECa Suomi ry, styrelsens ordförande
 • T.V Ravintolat Oy, VD, företagare
 • H.V Happening Oy, VD, företagare

Inget annat att anmäla.

Välimäki Markku, första vice ordförande i stadsfullmäktige

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Pylkkö Group Oy, all laglig verksamhet, styrelseordförande.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Porvoon Hunters ry, ordförande.

Inget annat att anmäla.

Wiitakorpi Jorma, ordförande i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Operon Group Oy ja sen tytäryhtiöt Operon Oy, Aquazone Oy ja Ekolannoite Oy, bolagets huvudsakliga affärsverksamhet består av hantering och opererande av avloppsvatten och slam, styrelseordförande
 • Salgrom Technologies Oy, bolagets affärsverksamhet består av moderna brandskyddslösningar, styrelseordförande
 • Willbe Oy, Wiitakorpien perheyhtiö, inom dess ram företagskonsultering och rådgivning, styrelseordförande
 • Klean Power Oy, liiketoiminta, internationalisering av bolag (ingen aktiv verksamhet i dagsläget), styrelseordförande
 • Oiva Energia Oy, liiketoiminta, konsultering av energilösningar (ingen aktiv verksamhet i dagsläget), styrelseordförande
 • Makron Oy, bolagets affärsverksamhet består av maskinverkstadsindustri, automationslösningar och olika planeringsverksamheter för industri, styrelseordförande
 • Soprano Oyj, bolagets affärsverksamhet består av olika utbildningstjänster både i Finland och internationellt, styrelseordförande
 • Teknoscale Oy, bolagets affärsverksamhet består av mätnings- och vägningstjänster och specialvågar, styrelseordförande
 • Boardman Oy, kompetensnätverk som utvecklar kompetens i aktivt ägande och styrelsearbete i Finland, partner
 • XDSolutions Oy, bolagets affärsverksamhet består av ledning och samordning av hög teknologi och utvecklingsprojekt inom försvarsindustrin, Advisor Board ordförande

Inget annat att anmäla.

Ågren Timo, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

Inget att anmäla.