Hoppa till innehåll

Förtroendevaldas bindningar

Förtroendevalda

Ahola Riitta

Ledamot i stadsutvecklingsnämnden, ersättare i stadsstyrelsen.

Inget att anmäla.

Andersson Christer

Ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Pellinge Skärgårdstjänst Ab, verkställande direktör/ägare.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Pellinge Fbk, vice kårchef.
 • Stor-Pellinge Skifteslag Holmar, Jordområden och Fiskelag, styrelsemedlem.

Betydande förmögenhet.

 • Fastighetsägare 112 ha, Storpellinge.

Inget annat att anmäla.

Andersson Elin

Ordförande i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Antman Sofia

Ledamot i stadsutvecklingsnämnden.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet

 • Finlands Frälsningsarmé/Daghemmet Solhem, daghemsföreståndare

Inget annat att anmäla.

Bergström Ilpo

Ledamot i stadsutvecklingsnämnden.

Inget att anmäla.

Blomander Nicolina

Ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Blomqvist Tom

Vice ordförande i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Blomqvist-Valtonen Elin

Stadsstyrelsens första vice ordförande.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Careeria Oy, styrelsemedlem >21.10.2021
 • Posintra Oy, styrelsemedlem.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Svenska Finlands Folkting, utskottsordförande, medlem i arbetsutskottet.
 • Stiftelsen Tre Smeder, delegations medlem.
 • Stiftelsen Arcada, medlem i förvaltningsrådet
 • SFP i Borgåbygden rf, ordförande.
 • Nylands förbund, landskapsstyrelsen, medlem

Av staden utsedd representant.

 • Utvecklingsbolaget Posintra Ab, ledamot i styrelsen

Inget annat att anmäla.

Eskola Vilhelmiina

Ledamot i stadsstyrelsen.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • SDP Borgå, ersättare i direktionen

Av staden utsedd representant.

 • Borgånejdens bostadsstiftelse, medlem i styrelsen

Helanne Minttu

Ersättare i stadsutvecklingsnämnden.

Inget att anmäla.

Hjelt Nea

Stadsfullmäktiges första vice ordförande.

Inget att anmäla.

Holmström Johnny

Ledamot i stadsstyrelsen.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet

 • IOTOI Oy, VD

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Tolkis Bollklubb, styrelsemedlem

Inget annat att anmäla.

Ijäs Seppo

Vice ordförande i stadsutvecklingsnämnden, ersättare i stadsstyrelsen.

Inget att anmäla.

Jokinen Juha

Vice ordförande i finskspråkiga utbildningssektionen.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Porvoon Weikot ry, direktionens vice ordförande.
 • Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto, ledamot och ersättare i direktionen för uppfostring.
 • Porvoon seurakuntayhtymä, gemensamma kyrkofullmäktiges ersättare
 • Hamarinja Gammelbackan demarit HTY ry, ledamot i direktionen
 • Porvoon suomenkielisen koulutustoimen kesäkotisäätiö, ledamot i styrelsen
 • Porvoon Demarien kunnallisjärjestön edustajisto, medlem.

Inget annat att anmäla.

Kanervala Tuomas

Revisionsnämndens vice ordförande.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Accuscore Oy, sportanalytik, verkställande direktör.
 • Kanervala Oy, konsultering, verkställande direktör.
 • Kerkkoon Panomiehet Oy, tillredning av öl, verkställande direktör.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Kerkkoon Urheilijat, direktionens ordförande.
 • Centerns kommunalorganisation i Borgå, direktionsmedlem.

Inget annat att anmäla.

Kittilä Juha

Ordförande i revisionsnämnden.

Inget att anmäla.

Kivekäs Kari

Ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Suomen Pintatekniikka Oy, Rakentaminen, verkställande direktör.

Inget annat att anmäla.

Korpi Marianne

Andra vice ordförande i stadsfullmäktige, vice ordförande i nämnden för växande och lärande.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Varuboden Osla, medlem i representantskapet

Inget annat att anmäla.

Laurila Mika

Ledamot i stadsutvecklingsnämnden.

Inget att anmäla.

Lehtonen Aleksi

Ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Lund Bodil

Ledamot i stadsstyrelsen.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Folkadademi, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla.

Luukkainen Hannele

Ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Luusua Ilkka

Ersättare i stadsstyrelsen.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Gränsbevakningsväsendet, Tjänsteman, Fartygsinspektör

Inget annat att anmäla

Lönnfors Hanna

Ersättare i stadsstyrelsen, ordförande i nämnden för växande och lärande.

Inget att anmäla.

Lönnroth Malin

Ordförande i svenskspråkiga utbildningssektionen.

Inget att anmäla.

Malin Pekka

Ledamot i stadsutvecklingsnämnden.

Inget att anmäla.

Mattsson-Nortamo Emilia

Ersättare i stadsutvecklingsnämnden.

Inget att anmäla.

Mattsson Pontus

Ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Mellin-Kranck Gia

Ersättare i stadsstyrelsen.

Inget att anmäla.

Metsola Kim

Centralvalnämndens vice ordförande.

Inget att anmäla.

Metsola Silja

Ersättare i stadsstyrelsen.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi -koncernen, vice ordförande.
 • Borgå Elnät Ab, ordförande.

Inget annat att anmäla.

Montonen Niklas

Ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Nousiainen Jarno

Ersättare i stadsutvecklingsnämnden.

Inget att anmäla.

Nyholm Patrick

Ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Nylander Mikaela

Stadsfullmäktiges ordförande.

Av staden utsedd representant.

 • Yrkesinstitutet Prakticum, medlem

Oksanen Jari

Ersättare i stadsstyrelsen.

Inget att anmäla.

Orava Hilkka-Leena

Ersättare i stadsstyrelsen, ordförande i finskspråkiga utbildningssektionen.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Careeria Oy, arbetsgivare

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Porvoon Uuden MLL:n hallitus
 • OAJ:n Careerian paikallisyhdistys ry:n toiminnantarkastaja
 • Porvoon kaupungin suomenkielisen kesäkotisäätiö sr, hallituksen jäsen
 • Porvoon Kokoomus ry, puheenjohtaja

Inget annat att anmäla.

Partanen Gunilla

Ersättare i stadsutvecklingsnämnden.

Inget att anmäla.

Pasanen Petri

Ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Peltonen Petri

Centralvalnämndens ordförande.

Inget att anmäla.

Piirainen Marko

Ersättare i stadsstyrelsen.

Av staden utsedd representant

 • Affärsverket Borgå Lokalservice, direktionens ordförande

Inget annat att anmäla.

Pynnönen Kristel

Ordförande i stadsutvecklingsnämnden.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi -koncernen, ledamot

Inget annat att anmäla.

Raumanni Minna

Ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Roponen Jouni

Ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Ryynänen Sami

Medlem i stadsstyrelsen.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi -koncernen, medlem.
 • Borgå Elnät Ab, medlem
 • Posintra Ab, styrelsemedlem

Inget annat att anmäla.

Saarela Liisa

Ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Av staden utsedd representant

 • Borgå Museiföreninga, ledamot i styrelsen

Inget annat att anmäla.

Servin Kevin

Ledamot i stadsstyrelsen.

Inget att anmäla.

Sigfrids Frida

Ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Stiftelsen för Östra Nylands körövningsbanas representantskap
 • Svenska Finlands Folkting, medlem
 • Svenska Kulturfondens delegation, medlem

Inget annat att anmäla.

Sjöblom Vivika

Ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Suhonen Mirja

Ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Sundelin Linda

Vice ordförande i svenskspråkiga utbildningssektionen.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • FitFabriken Oy, verkställande direktör

Inget annat att anmäla.

Sveholm Pehr

Ersättare i stadsstyrelsen.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Styrelsen för Aktiastiftelsen, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla.

Sågbom Pia

Ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Söderberg Johan

Ledamot i stadsstyrelsen.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi koncernen, ordförande i moderbolaget.
 • Borgå elnät Ab, styrelsemedlem.
 • Careeria Oy, styrelsens ordförande >28.10.2021
 • CareeriaPlus, styrelsens ordförande >28.10.2021

Betydande förmögenhet.

 • Fastighetsägare (½) i Mickelsböle och Pellinge sammanlagd andel 18 ha.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Borgå Akilles centralstyrelse, ordförande.
 • Mickelsböle vattenandelslag, styrelsens ordförande

Inget annat att anmäla.

Tanska Juho

Ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Inget att anmäla.

Toivonen Tinja

Ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Ats – ammattityökalut Oy (työvaatteiden valmistus), medlem i styrelsen, aktionär

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- och tjänsteuppdrag.

 • Porvoon Kokoomus ry, medlem i styrelsen
 • Pyörätuolitanssiseura Wendarit ry, medlem i styrelsen, vice ordförande

Inget annat att anmäla.

Uski Nina

Ledamot i stadsstyrelsen.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Mainostoimisto Pisara Oy, ägare/verkställande direktör.

Inget annat att anmäla.

Valasti Matti

Ledamot i stadsstyrelsen.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Stiftelsen för östra Nylands körövningsbana, ledamot

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Veteranishockeysällskapet Toldboys, ordförande
 • Akilles ski team, medlem i direktionen

Inget annat att anmäla.

Valtonen Mikko

Andra viceordförande i stadsfullmäktige.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Careeria Oy, styrelsens ordförande
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp. medlem i partistyrelsen
 • Porvoon Työväenyhdistys ry, styrelsens ordförande

Inget annat att anmäla.

Varpio Mika

Ledamot i stadsutvecklingsnämnden.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Maisema-arkkitehtitoimisto Aistimaa, verkställande direktör

Inget annat att anmäla.

Virtanen Hanna

Ledamot i stadsutvecklingsnämnden.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet:

 • Suomen Yrittäjät, medlem i fullmäktige
 • Porvoon Yrittäjät, medlem i styrelsen
 • HORECa Suomi ry, styrelsens ordförande
 • T.V Ravintolat Oy, VD, företagare
 • H.V Happening Oy, VD, företagare

Inget annat att anmäla.

Välimäki Markku

Första vice ordförande i stadsfullmäktige.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Pylkkö Group Oy, all laglig verksamhet, styrelseordförande.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Porvoon Hunters ry, ordförande.

Inget annat att anmäla.

Wiitakorpi Jorma

Ordförande i stadsstyrelsen.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Operon Group Oy ja sen tytäryhtiöt Operon Oy, Aquazone Oy ja Ekolannoite Oy, bolagets huvudsakliga affärsverksamhet består av hantering och opererande av avloppsvatten och slam, styrelseordförande
 • Salgrom Technologies Oy, bolagets affärsverksamhet består av moderna brandskyddslösningar, styrelseordförande
 • Willbe Oy, Wiitakorpien perheyhtiö, inom dess ram företagskonsultering och rådgivning, styrelseordförande
 • Klean Power Oy, liiketoiminta, internationalisering av bolag (ingen aktiv verksamhet i dagsläget), styrelseordförande
 • Oiva Energia Oy, liiketoiminta, konsultering av energilösningar (ingen aktiv verksamhet i dagsläget), styrelseordförande
 • Makron Oy, bolagets affärsverksamhet består av maskinverkstadsindustri, automationslösningar och olika planeringsverksamheter för industri, styrelseordförande
 • Soprano Oyj, bolagets affärsverksamhet består av olika utbildningstjänster både i Finland och internationellt, styrelseordförande
 • Teknoscale Oy, bolagets affärsverksamhet består av mätnings- och vägningstjänster och specialvågar, styrelseordförande
 • Boardman Oy, kompetensnätverk som utvecklar kompetens i aktivt ägande och styrelsearbete i Finland, partner
 • XDSolutions Oy, bolagets affärsverksamhet består av ledning och samordning av hög teknologi och utvecklingsprojekt inom försvarsindustrin, Advisor Board ordförande

Inget annat att anmäla.

Ågren Timo

Ersättare i stadsutvecklingsnämnden.

Inget att anmäla.